จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

Link ที่น่าสนใจ
ภาคีคนรักษ์บ้านยะมะรัชโช
ครูแผนกับบทความดีๆที่น่าสนใจ


 

 

 

 

 
บ้านยะมะรัชโช
   บ้านหลังนี้มีประวัติศาสคร์ที่น่าสนใจสำหรับคนสุพรรณ หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ .....หลายคนอาจจะเคยผ่านตา บ้านทรงไทยที่ทรุดโทรมดูเหมือนบ้านร้างเก่าๆกลางตัวเมืองหลังหนึ่ง แต่หากได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของตัวบ้านและผู้เป็นเจ้าของ คงจะทำให้เราต้องหันกลับมามองดูสถานที่แห่งนี้อย่างตั้งใจอีกครั้ง
   วันนี้บ้านหลังนี้ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้เรา
วาดภาพความงามในอดีตของบ้านหลังนี้ได้เด่นชัดขี้น เป็นภาพอดีตที่งดงาม กับความภูมิใจของเมืองสุพรรณ

บ้านยะมะรัชโช

บ้านยะมะรัชโช
เดิมเป็นบ้านของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) อดีตเสนาบดีสามแผ่นดิน และอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ลักษณะเป็นเรือนหมู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จบ้านนี้ 2 ครั้ง
(
เสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2447) (เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า พ.ศ. 2451)   และได้พระราชทาน ชื่อบ้านหลังนี้ ว่า บ้านยะมะรัชโช

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

เจ้าพระยายมราชนั้นท่านได้รับพระราชทานยศสูงสุดถึง มหาอำมาตย์นายก  หรือเทียบเท่า "จอมพล" ของฝ่ายพลเรือน  ซึ่งในประวัติศาสตร์มีเพียง 2 ท่านที่ได้รับพระราชทานยศนี้ คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ และเจ้าพระยายมราช  เจ้าพระยายมราชยังได้เป็นครูของในหลวงถึง 2 รัชกาล  ซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ถึงกับมีรับสั่งว่า จะทรงขาวไปพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยายมราช  ซึ่งมีความหมายว่า ทรงยกย่อเจ้าพระยายมราชเสมอพระญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งทีเดียว  แต่สุดท้ยเจ้าพระยายมราชกลับต้องแต่งขาวไปถวายพระเพลิงแทน


บ้านยะมะรัชโช
บ้านยะมะรัชโชในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2481

บ้านยะมะรัชโช

บ้านยะมะรัชโช
บ้านยะมะรัชโชในปัจจุบัน


เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

ประวัติมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

   เกิดที่บ้านท้ายน้ำตก ริมแม่น้ำด้านใต้ตัวเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาเล่าเรียนทางพระปริยัติธรรมจนได้เปรียญ และได้เป็นครูในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ต่อมาได้โดยเสด็จพระเจ้าลูกเธอ 4 พระองค์ ในพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ออกไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ ท่านได้ใช้เวลาว่างในการศึกษาภาษาอังกฤษ และมีโอกาสตามเสด็จในการไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆ จนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฑูตสยาม ณ กรุงลอนดอน และเป็นพระวิจิตรวรสาส์นเลขานุการฑูตไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา เมื่อกลับมาประเทศไทยท่านได้รับราชการในกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชเป็นคนแรก ในตำแหน่งพระยาสุขุมนัยพินิต ได้พัฒนาปรับปรุงระเบียบการปกครองเจ็ดหัวเมืองภาคใต้เป็นอย่างดี จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ และเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตามลำดับ ผลงานของท่านที่กลับมารับราชการในส่วนกลางนั้น เป็นที่น่าประหลาดใจในความสามารถของท่านเป็นอย่างยิ่ง จากเด็กวัดชาวสุพรรณบุรี สู่การเป็นครู และฑูตสันถวไมตรี ท่านกลับมีความสามารถในการก่อสร้างอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างประปาพระนคร ไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการสร้างถนน สะพานทุกแห่ง ร่วมทั้งพระที่นั่งอนันตสมาคมอันสง่างาม จนได้รับการพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยายมราช ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คุณงามความดีและความรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อตรง อุตสาหะ ของท่านเจ้าพระยายมราช ทำให้ท่านก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และอยู่ในตำแหน่งนี้จนถึงแก่อนิจกรรม ปัจจุบันสถานที่ซึ่งยังเป็นอนุสรณ์อยู่ก็คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และบ้านเรือนไม้หลังเก่าที่สร้างอยู่ในบริเวณบ้านเดิมของท่านด้านข้างโรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

Link ที่น่าสนใจ
กษัตริย์ผู้ทรงปลูกต้นพิกุล
ประวัติ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
pradub-sukhum.com/Yomaraj.html

บ้านยะมะรัชโช

ตั้งอยู่เลขที่ 109 ก. ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น
เข้าชมเป็นหมู่คณะ โทร
082-3590669 (คุณตู่)
korapinphan@hotmail.com


ตลาดทรัพย์สิน
(ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดสุพรรณบุรี
)

จากบ้านยะมะรัชโชเดินเลียบแม่น้ำท่าจีนมาไม่ไกลนัก จะมีตลาดเก่าแก่ของเมืองสุพรรณที่มีอายุกว่า 200 ปี เป็นอีกหนึ่งตลาดริมแม่น้ำในสมัยโบราณที่น่าสนใจอีกแห่งของสุพรรณ

ตลาดเก่าเมืองสุพรรณบุรี 200 ปีที่ยืนยง

   อดีตตลาดของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ชาวบ้าน มักเรียกกันสั้น ๆ ว่าตลาดทรัพย์สินฯ หรือตลาดเก่า เป็นตลาดริมน้ำ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนมีอายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างโดยขุนเกษตร พิหารแดง ผู้ดูแลสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น แต่ถ้านับย้อนไปถึงวันที่คนรุ่นแรกมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ก็นับย้อนไปได้ถึง 200 ปี
ตลาดทรัพย์สินฯ ก็คล้ายกับตลาดริมน้ำโดยทั่วไป ที่เป็นชุมชนค้าขายของชาวจีนผู้ขยันขันแข็ง ตื่นแต่เช้าก่อนฟ้าสว่างเพื่อจัดเตรียมสินค้า รอเวลาที่ลูกค้าจะมาถึง ซึ่งมักจะมาทางเรือ ทั้งเรือแจว เรือพาย เรือยนต์ ตลอดจนเรือเมล์ที่วิ่งรับส่งสินค้าและผู้โดยสารประจำเส้นทาง ตลาดทรัพย์สินฯ จึงมีอีกชื่อหนึ่งที่ผู้คนก็ชอบเรียกว่า ตลาดท่าเรือเมล์ บ่งบอกถึงความเจริญเติบโตของการค้า และความหนาแน่นของผู้คน ที่นี่คือศูนย์กลางทางการค้าการคมนาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของท้องน้ำนี้ ก่อนที่จะทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือ เช่น โพธิ์พระยา ศรีประจันต์ สามชุก เดิมบางนางบวช ยัน สามง่าม-ท่าโบสถ์ หรือล่องลงมาทางใต้ แถบเก้าห้อง บางปลาม้า คอวัง บางตะเคียน บางซอ บางสาม บางหลวง บางเลน ห้วยพลู งิ้วราย นครชัยศรี หรือ ฉีกออกไปทางบ้านแพน ไปจนถึงเมืองปทุม
มีนักวิชาการบางท่านสงสัยว่า ตลาดทรัพย์สินฯ ทำไมจึงเป็นที่รวมตัวของปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน-นักดนตรี ร่วมสมัย เสนาบดี รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี แพทย์ นักธุรกิจ พ่อค้าวาณิช นักปรุงอาหารมากายนัก แน่นอนความเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม การค้าก็คงจะตอบได้เพียงมิติเดียว ยังมีอีกหลายมิติที่รอการค้นหา
  ปัจจุบัน ตลาดทรัพย์สินฯ ก็ติด โรคโลกาภิวัตน์ เฉกเช่น ตลาดเก่าริมน้ำโดยทั่วไป เมื่อการเดินทางโดยรถยนต์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นความสำคัญของเรือก็ลดน้อยลงไป จนไม่มีใครเรียกใช้ ความเจริญ ย้ายข้าง จากริมแม่น้ำไปเป็นริมถนน ตลาดริมน้ำจึงอยู่กับความเงียบเหงา ทิ้งความจอแจ ความอีกทึกไว้เบื้องหลัง ห้างสมันใหม่ ห้างติดแอร์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซ้ำเดิมให้ 5-6 ซอยของ ตลาดเก่า ต้องซบเซาลงไปอีก ว่ากันว่าบางครั้งได้ยินแม้กระทั่งเสียงเต้นของหัวใจตัวเอง ชาวบ้านหลายคนบ่นให้ฟังว่าสมบัติเก่าจะมีใช้ไปอีกกี่ปี?
   อนาคต ชาวบ้านร้านตลาดจำนวนหนึ่งตระหนักถึงความไม่เที่ยงนี้ ไม่ยืนรอให้โชคชะตากระทำแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตลาดทรัพย์สินฯ ในเชิงอนุรักษ์ขึ้น หวังให้ ตำนาน ของชุมชนได้ถูกเล่าขานต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยินดีและภาคภูมิใจไปกับการเล่าเรื่องราวของตนเองต่อนักเดินทางผู้มาเยือน


ที่ตั้ง
ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ถนน พระพันวษา ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ เมิอง จังหวัด สุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โทร.035-511088

คณะกรรมการรวมใจพัฒนาตลาดทรัพย์สิน
โทร.035-511314 , 081-5872819
www.subsin-market.com

 สอบถามข้อมูล
โทร. 082-3590669 (คุณตู่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร.
035-525119

รงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โทร. 035-502784-8
        ต่อแผนกธุรการ


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง


อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ
 


เพื่อ...บ้านยะมะรัชโช

จะเชิดชู คุณูปการ จะสานต่อ
จะผูกรัก ถักทอ ไม่ท้อถอย
จะดั่นด้น ค้นคว้า หาร่องรอย
จะหนุนเนื่อง ที่ละน้อย ไม่ปล่อยวาง

จะยืนยาม ตามไฟ ให้ตื่นฟื้น
จะทวงคืน ความสำคัญ ด้วยสรรสร้าง
จะทุ่มเท อดทน ทุกหนทาง
จนกว่าเรือน ที่โรยร้าง ...จะเรืองรอง

โดย...ภาคี คนรักษ์บ้านยะมะรัชโช


Last modified: 23/09/14
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery