จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 
วัดวรจันทร์ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
  
เล่ากันต่อๆมาว่าเมื่อหลายร้อยปี บริเวณนี้เป็นค่ายพักทหาร ที่พักช้างศึก ของกองทัพพระนเรศวรมหาราช และเป็นที่ฝังศพเชลยพม่าจำนวนนับไม่ถ้วน....
 
 วัดวรจันทร์ เดิมทีอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสุพรรณ ตรงข้ามกับ วัดพร้าว ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2466 ชลประทานสร้างประตูน้ำขึ้นทางด้านเหนือ ของวัดพร้าว จำต้องปิดกั้นแม่น้ำตรงวัดวรจันทร์ และวัดพร้าว เปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำไปทางตะวันตกของวัดพร้าว แม่น้ำสุพรรณตอนวัดวรจันทร์ และวัดพร้าว จึงไม่เป็นทางสัญจรไปมาของเรือต่างๆ ทางวัดจึงสร้างสะพานขึ้นเชื่อมระหว่างกัน   
   ภายในวัดเป็นสถานที่ตั้งของ เจดีย์จุฬามณีย์ เป็นเจดีย์ที่มีความงดงาม และไม่เหมือนเจดีย์โดยทั่วไป มีฐานกว้างเท่ากัน 4 ด้าน ประกอบกับมีเจดีย์เล็กๆ รอบทุกด้านองค์ พระเจดีย์จุฬามีณีย์เป็นสีขาวสูงใหญ่ ภายในเจดีย์หล่อด้วยทองเหลือง รวมเจดีย์ที่อยู่รอบๆ พระเจดีย์จุฬามณีย์ จำนวน 30 องค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2456

พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อพริ้ง)

   วัดวรจันทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์พระยา เหนือสุดของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เขตอุปจารของวัดห่างจากตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ ประมาณ 100 เมตรเศษ ความเป็นจริงสมัยโน้นเขตของอำเภอศรีประจันต์เป็นขออำเภอเมืองสุพรรณบุรี (อำเภอท่าพี่เลี้ยงเดิม) ใครจะเป็นผู้แรกสร้างมาแต่เมื่อไร สืบสวนไม่ได้ความตลอด เพราะเหตุว่าในเวลาเมื่อเขียนประวัติเรื่องนี้ ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆได้ล่วงลับไปเสียหมด แต่คงได้ความยุติว่า ได้ตั้งมากว่าร้อยปี คือก่อนพุทธศักราช 2377 แต่เดิมไม่มีถาวรวัตถุอันใด นอกจากกุฏีไม้ไผ่มุงแฝกอยู่ 2 ถึง 3 หลัง ตั้งอยู่ที่ต้นมะตูมเหนือสระเก่าและต่อมาได้เป็นป่าช้าเผาผี มีวิหารเก่ามุงแฝกไม่มีฝา มีพระประธานปูนปั้น หน้าตัก 3 ศอกเศษประดิษฐานอยู่ เพียงเท่านี้
   พ.ศ.2444 ทางราชการถอนเนื้อที่ตอนเหนือของอำเภอเมืองฯหรืออำเภอท่าพี่เลี้ยงในสมัยนั้น คือ ตำบลมดแดงขึ้นไปและตัดเนื้อที่ตอนใต้ของอำเภอสามชุก (เดิมชื่ออำเภอนางบวช) เป็นอำเภอศรีประจันต์ ด้วยเหตุดังกล่าว วัดวรจันทร์จึงอยุ่สุดเขตของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
   พ.ศ.2466 ชลประทานมีการสร้างประตูน้ำโพธิ์พระยาขึ้น ทางด้านวัดพร้าวซึ่งเป็นฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ(แม่น้ำท่าจีน) ฝั่งตรงข้ามกับวัดวรจันทร์ จำเป็นต้องปิดกั้นแม่น้ำตรงวัดวรจันทร์และวัดพร้าว เพื่อเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำไปทางตะวันตกของวัดพร้าว แม่น้ำสุพรรณ ตอนวัดวรจันทร์และวัดพร้าวจึงไม่เป็นทางสัญจรไปมาของเรือต่างๆ จึงมีการสร้างสะพานไม้ขึ้น เชื่อมระหว่างวัดพร้าวและวัดวรจันทร์ ปัจจุบันเป็นสะพานปูนแล้ว
   พ.ศ.2476 วัดนี้แต่เดิมเรียกว่าวัดจันทร์ ได้เปลี่ยนเป็นวัดวรจันทร์ โดยเพิ่มคำว่า "วร" ซึ่งแปลว่ายอดเยี่ยม ประเสริฐ เลิศ อันนี้ เป็นเพราะเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดเชตุพน เมื่อยังเป็นพระธรรมปิฎก และเป็นเจ้าคณะมณฑลราชบุรี พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อพริ้ง) เป็นสมภารอยู่วัดนี้ เห็นว่าชื่อวัดจันทร์ไปพ้องกับวัดจรรย์ อำเภอศรีประจันต์ ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปประมาณ 8 - 9 กิโลเมตร เป็นเหตุให้มีการส่งหนังสือราชการผิดพลาดไข้วเขวกันเนืองๆ ฉะนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีจึงให้เปลี่ยนวัดจันทร์เป็น
วัดวรจันทร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

http://watworajan.blogspot.com/

เรือมาดเก๋งสี่แจว - เรือเก๋งเครื่องยนต์ อายุเกือบ 100 ปี เรือยาวต่อด้วยไม้สักยาว 8 เมตร

สะพานหน้าวัดข้ามไปยัง วัดพร้าว มีอุทยานมัจฉา รวมพันธุ์ปลาชนิดต่างไว้มากมาย


สวนศิลปินเพลงลูกทุ่งชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวรจันทร์

   ปัจจุบันทางจังหวัดสุพรรณบุรี มีโครงการจัดทำสวนศิลปินเพลงลูกทุ่งชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว มาจัดเป็นหุ่นปั้นของศิลปิน อย่างเช่น สุรพล สมบัติเจริญ ,พุ่มพวง ดวงจันทร์ ,ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ขวัญจิต ศรีประจันต์, สายัณห์ สัญญา, และ สังข์ทอง ศรีใส เป็นต้น มาจัดแสดงที่สวนศิลปินแห่งนี้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังรำลึกถึง เรื่องราวของศิลปินแต่ละท่าน โดยตั้งใจว่าจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี''
   โดยเริ่มต้นจากการสร้างหุ่นของ
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่งเป็นอันดับแรกพร้อมกับรวบรวม ประวัติ  ผลงานเพลงและของใช้ส่วนตัวของศิลปินเพลงลูกทุ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มาไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและศึกษาประวัติ
   หุ่นพุ่มพวงที่จะทำขึ้นใหม่นี้มีขนาดใหญ่กว่าตัวจริงเล็กน้อย อยู่ในชุดร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวคือ ชุดลายเสือดาวสีเหลืองดำมีผ้าคาดหัว โดยจะปั้นให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนพุ่มพวงตัวจริงมากที่สุด ปัจจุบันหุ่นเหมือนพุ่มพวงอยู่ที่ วัดทับกระดาน อำเภอสองพี่น้อง
   และจะมีการแสดง แสง สี เสียง ของศิลปินนักร้องชื่อดังจำนวนมาก มาร้องขับกล่อมบนเวทีกลางน้ำ การจำหน่าย สินค้าที่ระลึกบริเวณหน้าวัดโดยจำลองบรรยากาศของเมืองสุพรรณเมื่อเกือบ 100 ปีที่ผ่านมาสอบถามข้อมูล

วัดวรจันทร์
ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์
035-535758

089-9160096


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง

อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 14/09/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery