จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
วัดปู่บัว อำเภอเมือง


 

 

 

 

 
วัดปู่บัว อำเภอเมือง

 
  เป็นวัดหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์ ตามตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่ากันว่าเป็นสถานที่ปลูกบัวเพื่อขอขมาดวงวิญญาน ของเหล่าทหารที่เข้าร่วมสู้รบ ในสงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2134  นี่คืออีกมุมมองเส้นทางประวัติศาสตร์ ฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน เมืองสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันออก

ประวัติ ความเป็นมาของวัดปู่บัว
ไม่ทราบประวัติการก่อตั้งที่ แน่ชัด เดิมน่าจะมีชื่อเรียกว่า “วัดปลูกบัว” ต่อมาน่าจะมีการเรียกผิดเพี้ยนเสียง เป็นชื่อว่า “วัดปู่บัว” แต่จากโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ ซึ่งได้แก่ เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมที่สร้างซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างช้า แต่เนื่องจากหลักฐานซึ่งเคยมีการสำรวจพบชิ้นส่วนเตาเผาภาชนะดินเผาโบราณ และเศษภาชนะต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ทำ
ให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณที่เป็นวัดปู่บัว และบริเวณโดยรอบน่าจะเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนในสมัยโบราณที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ลงมาเป็นอย่างน้อย กรมศิลปากรได้ประกาศให้วัดปู่บัวขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478

 


สถานที่สำคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

1. เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม
ลักษณะส่วนฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมสูงซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าสู่องค์เรือน
ธาตุซึ่งเป็นห้องที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน ส่วนอีกสามด้านทำเป็นซุ้มจาระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานอภัย ส่วนยอดทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมลดรูปซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปต่อเนื่องกับส่วนของเรือนธาตุอีกชั้นหนึ่ง ทั้งสี่ด้านทำเป็นซุ้มจาระนำขนาดเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้าน ส่วนปลายยอดทำเป็นลักษณะมาลัยลูกแก้วแหลมชะลูดขึ้นไป แต่หักชำรุดลงไปเป็นใหญ่ ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้บูรณะซ่อมแซมแล้ว
2. เจดีย์ราย
ตั้งอยู่หน้าเจดีย์ประธาน มีประมาณ 7 องค์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
– เจดีย์ทรงมณฑปยอดระฆัง
– เจดีย์ทรงระฆังเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง

3. อุโบสถ
สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2488 ขนาด 5 ห้อง กว้าง 8.50 เมตร ยาว 24 เมตร ภายในมีภาพพุทธประวัติรุ่นเก่า อายุประมาณ 30-50 ปี ใส่กรอบประดับอยู่

4. หลวงพ่อสามโบสถ์
พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 79 นิ้ว เนื้อศิลาแลง มีอายุ
ประมาณ 200 ปี เป็นพระพุทธรูปที่ย้ายมาจากวัดเสือที่อยู่ทางทิศใต้วัดปู่บัว เป็นพระประธานที่ประดิษฐานมาแล้ว 3 อุโบสถ

5. พระพุทธรูปนาคปรก
ประดิษฐานภายในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางนั่งสมาธิบนขนดพญานาค 3
ชั้น มีเศียรพญานาค 7 เศียร ศิลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18

 สอบถามข้อมูล

วัดปู่บัว
หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

035-522633

แผนที่ไปวัดปู่บัว


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง

อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว
 


แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 23/09/14
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery