จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
วัดพร้าว อำเภอเมือง สุพรรณบุรี


 

 

 

 

 
วัดพร้าว อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
  
วัดพร้าวเป็นวัดที่เก่าแก่มากติดกับประตูน้ำโพธิ์พระยา ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 9 กิโลเมตร มีโบราณวัตถุถึงสมัยอยุธยา และสมัยอู่ทองตอนปลายคือใบเสมาหินทรายแดงสมัยอยุธยา และพระพุทธรูปหินทรายสมัยอู่ทองตอนปลาย หาชมได้ยาก นับเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ และน่าศึกษา และวังมัจฉาที่หน้าวัด เป็นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ฯลฯ ให้ประชาชนได้มาศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีต้นยางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนนับแสนตัว และหอไตรซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำสวยงามทรงคุณค่าน่าชม
   ก่อนกลับอย่าลืมแวะซื้อของสด อาหารพิ้นบ้าน และขนมอร่อยๆ ที่
ตลาดโพธิ์พระยา ตลาดสดริมน้ำคุณภาพอีกแห่งของเมืองสุพรรณ

ภายในวัดมีวิหารเลียนแบบสถาปัตยกรรมพม่า เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ตู้พระธรรม ซึ่งเป็นสมบัติที่ควรค่าแก่การรักษา และให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้

ภายในวัดมีหอไตรซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำสวยสดงดงาม และน่าชื่นชม แปลกตา และในบริเวณวัดมีวิหาร 2 มณฑป 5 ศาลา 1 วิหาร หมายถึง วิหารมีหลังคา 2 ชั้น มณฑป มีหลังคา 5 ชั้น และศาลาหลังคา 1 ชั้น ซึ่งตามตำราของวัดแล้ว ถูกต้องตามตำราของวัดโดยแท้ซึ่งหาชมได้ยากภายในวัดมีต้นยางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนนับแสนตัว สมกับเป็นวัดที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ไม่มีใครรบกวนค้างคาวซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมเป็นยิ่งนัก

   และมีแม่น้ำท่าจีนใหลผ่านหน้าวัด เป็นแม่น้ำสายหลักของชาวบ้านในการใช้ทำการเกษตร และใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้ได้มีการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน โดยกลุ่มประชาชนในตำบลโพธิ์พระยา และตำบลใกล้เคียงเพื่อรักษาแม่น้ำให้ใสสะอาด เป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของปลานานาพันธุ์ เป็นวังมัจฉาหน้าวัด ซึ่งเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ฯลฯ ให้ประชาชนได้มาศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจ
   หลังจากมีการสร้างเขื่อน (ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา) ก็ทำให้แม่น้ำทาจีนเปลี่ยนเส้นทางเดินของน้ำ แต่ก็ไปบรรจบกันกับแม่น้ำเส้นเดิม ทางประมงได้มาส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน โดยการสนับสนุนให้เลี้ยงปลาในกระชัง โดยกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 30 คน ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มสอบถามข้อมูล

035-535787

084-1291993


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง


อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 14/09/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery