จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
วัดบ้านทึง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 
วัดบ้านทึง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
   
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2384 สุนทรภู่ กวีเอกของเมืองไทย และของโลกได้เดินทางมาเที่ยวเมืองสุพรรณบุรี ความว่าท่านเดินทางมาหาแร่ชนิดหนึ่ง ท่านเรียกว่าปูนมารหรือปูนเพ็ชร เพื่อเอามาแปรธาตุให้เป็นทองคำตามความเชื่อของคนสมัยนั้น ท่านเชื่อว่ามีอยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุรีตอนเหนือ และเป็นที่มาของ โคลงนิราศสุพรรณ ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของท่าน
   ตามข้อความที่ปรากฏในโคลงนิราศสุพรรณ บอกว่าท่านสุนทรภู่พักค้างคืนอยู่ที่บ้านทึง ตามคำโคลงว่าอยู่ถึง 5 คืน พบปะชาวบ้านขึ้นบกหาแร่ไปในที่หลาย ๆ แห่ง แล้วก็กลับมานอนค้างที่นี่ และเล่ากันว่าสุนทรภู่ได้เอาแร่มาแปรธาตุที่วัดบ้านทึงแห่งนี้นี่เอง โดยสถานที่ทำการเล่นแปรธาตุก็คือข้างวิหารพระนอนหรือพระไสยาสน์


   วัดบ้านทึง
ตั้งอยู่ในตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมทีวัดบ้านทึงมีอยู่ 2 วัดมีเขตติดต่อกัน คือวัดโพธิเงินและวัดโพธิ์ทอง วัดโพธิ์เงินเป็นที่ตั้งของวัดบ้านทึงในปัจจุบัน ส่วนวัดโพธิ์ทองปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาล
   วัดบ้านทึง
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ตามประวัติเล่าว่า วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นเกิดโรคห่าระบาดอย่างหนัก มีผู้คนล้มตายจำนวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงพาบริวารหนีออกจากเมืองหลวงเดินทางด้วยเกวียน พอมาถึงบ้านทึงแอกเกวียนได้หักลง เลยพากันหยุดซ่อมแซม และรอเป็นเวลาหลายวัน พระเจ้าอู่ทองสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ 3 แห่งด้วยกัน คือ
วัดบางแอก วัดรอ และวัดบ้านทึง กล่าวกันว่าคราวหนึ่งพระเจ้าอู่ทองสั่งให้บริวารไปขอฟางจากชาวบ้านมาให้วัว กิน แต่ชาวบ้านไม่ให้ ต่อมาได้ส่งบริวารไปขอหนังสำหรับผูกแอกเกวียน ชาวบ้านก็ไม่ให้อีก พระเจ้าอู่ทองจึงเรียกชาวบ้านแห่งนี้ว่าพวกบ้านขี้ทึ้ง (บ้านคนขี้เหนียว) เมื่อเวลาเปลี่ยนไปบ้านขี้ทึ้ง ก็เพี้ยนมาเป็น  บ้านทึง อย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

   บ้างก็เล่ากันว่า เดิมเรียก บ้านทึ้ง เป็นคำเรียกของคนจีนที่มาบุกล้างถางพงทำไร่อ้อยและโรงหีบเพื่อทำน้ำตาล คำที่ออกเสียงว่าทึ้งหรือเถี๋ยน (Tian) ในภาษาจีนหมายถึงของที่มีรสหวาน-น้ำตาล ที่มาที่แท้จริงจะเป็นเช่นไร ก็แล้วแต่เพราะบางเรื่องที่เล่าต่อๆกันมา ก็มีการแต่งเติมให้สนุกสนานหรือดูขลังๆ เพิ่มเรื่องราวเล่าขานให้กับสถานที่นั้นๆ


วัดบ้านทึง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว
ห่างจากจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดถนน สุพรรณ-ชัยนาท (340)
เลยทางเข้าสามชุก ตลาดร้อยปี
ประมาณ 3 กิโลเมตร


ารเดินทาง
โดยรถโดยสาร
มีรถปรับอากาศจาก สายใต้
สาย กรุงเทพ-สุพรรณ-ท่าช้าง
สาย สุพรรณ-ชัยนาท-นครสวรรค์
สาย สุพรรณ-สิงห์บุรี

 

สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอสามชุก

 

สามชุก ตลาดร้อยปี
วัดสามชุก
ัดลาดสิงห์
ึงระหาร
บ้านโค๊ก
เรือนไทยสาคร โฮมสเตย์
ตลาดปากคลองบางขวาก

วัดท่าประชาสรรค์
วัดทุ่งแฝก
วัดบ้านทึง
วัดบางแอก
ถนนสายดอกไม้ @ สุพรรณบุรี
หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
ต่อวัตถุโบราณ
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่


 

 


Last modified: 01/04/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery