ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ

 

ตักบาตรกลางน้ำ

 

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
ชักพระเล่นเพลง
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  
ตำบลบ้านแหลม และตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มีประเพณีงานบุญที่ได้จัดทำมาแล้วประมาณกว่า 100 ปี คือการตักบาตรพระสงฆ์กลางลำน้ำแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าตลาดคอวังผ่านหน้าวัด เจ้าขาวไปจนถึงวัดป่าพฤกษ์ โดยพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จะพายเรือบิณฑบาต และชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำ ก็จะพายเรือใส่บาตร เช่นเดียวกัน ประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเริ่มกันเมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบ แต่ผู้สูงอายุเล่าว่าเกิดมาก็เห็นการตักบาตรกลางน้ำนี้แล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเวลานานถึง 100 ปี

 

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

 

งานประเพณีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ
วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ร่วมกับ วัดป่าพฤกษ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

19 พฤศจิกายน 2565 ชักพระเล่นเพลง
20 พฤศจิกายน 2565 ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ เริ่มเวลา 06.00 น

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร. 035 – 440836
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.
081 – 6954450

ค่าพิกัด GPS 14.3576048,100.1456354,17

 

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

 

งานประเพณีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ
วัดเจ้าขาว ตำบลตะค่า  อำเภอบางปลาม้า
20 พฤศจิกายน 2565

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

วันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันใส่บาตร  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยประชาชนตักบาตรพระสงฆ์กลางลำน้ำแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าตลาดคอวัง จนถึงหน้าวัดเจ้าขาว ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จำนวน 31 วัด จะพายเรือบิณฑบาต และชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำ ก็จะพายเรือใส่บาตรเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเรือ สามารถไปรอตักบาตรได้ที่หน้าตลาดคอวังและหน้าวัดเจ้าขาว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลตะค่า  โทร.
035-440589
เจ้าอาวาสวัดเจ้าขาว
โทร. 081-9420092

ค่าพิกัด GPS 14.359658, 100.150040

 

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

 

เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกว่า 100 ปี มาแล้ว

เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรรมที่ศักดิ์สิทธิ์(เรือพระ)ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ ในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน อย่าง ศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ” ร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย นำหน้าขบวนพิธีชักพระ

ในเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียง จะมารวมกันนำเรือมาจอดลอยลำต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยประชาชนและเด็กผู้ชายร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดยการพายเรือและรับสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร อันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

 

 

ประวัติ ความเป็นมา
ในสมัยก่อนโน้น
ยังไม่มีถนนหนทาง บ้านเรือนราษฎรจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และใช้แม่น้ำโดยยานพาหนะทางเรือ เป็นเส้นทางคมนาคมไปมาหาสู่กันและเช่นเดียวกันพระสงฆ์ ก็จะใช้เรือพายบิณฑบาต ไปรับอาหารจากชาวบ้านซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งในช่วงเวลานั้นจึงไม่มีการเดินบิณฑบาต
   จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 80 ปีกว่า บอกว่าที่จัดให้มีการตักบาตรกลางน้ำขึ้น โดยนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดพายเรือมารับอาหารนั้น สาเหตุเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ชาวบ้านไม่ว่างไปทำบุญที่วัด เพราะติดฤดูกาลทำนา ชาวบ้านจะไปทำนาโดยไปสร้าง
ขนำโรงนา เป็นที่พักชั่วคราว ทำนาเสร็จจึงจะกลับมาบ้าน จึงว่างเว้นจากการทำบุญตักบาตรไป เมื่อว่างจากการทำนาจึงนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน โดยจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสดมาตักบาตรกัน เรียงรายไปตลอดลำน้ำ โดยกำหนดวันทำบุญไว้เป็นการแน่นอน คือทุกวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
 ปัจจุบัน มีกิจกรรม ชักพระ ทอดผ้าป่า เล่นเพลงเรือ เพลงพื้นบ้าน และร่วมปิดทองไหว้พระหลวงพ่อสีแสง พร้อมชมระฆังโบราณอายุกว่า 100 ปี

 

แผนที่ ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร.
035 – 440836
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.
081 – 6954450
เทศบาลตำบลตะค่า โทร. 035-440589
เจ้าอาวาสวัดเจ้าขาว โทร. 081-9420092
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.
035 - 525867,035-525880

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 14/11/65

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สามชุก ตลาดร้อยปี