จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ
ประเพณี - เรื่องน่ารู้
นิทาน - ตำนาน
ไหว้พระเก้าวัด
กิจกรรมสนุกสนาน
ของฝากน่าซื้อ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รวมภาพถ่ายสุพรรณ
โปรแกรม-โรงละครฯ
ทัวร์พาเที่ยวด่านช้าง

 


 

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  
ตำบลบ้านแหลม และตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มีประเพณีงานบุญที่ได้จัดทำมาแล้วประมาณกว่า 100 ปี คือการตักบาตรพระสงฆ์กลางลำน้ำแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าตลาดคอวังผ่านหน้าวัด เจ้าขาวไปจนถึงวัดป่าพฤกษ์ โดยพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จะพายเรือบิณฑบาต และชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำ ก็จะพายเรือใส่บาตร เช่นเดียวกัน ประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเริ่มกันเมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบ แต่ผู้สูงอายุเล่าว่าเกิดมาก็เห็นการตักบาตรกลางน้ำนี้แล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเวลานานถึง 100 ปี โดยจะถือเอา วันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันใส่บาตรงานประเพณี ชักพระ เล่นเพลง
ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ร่วมกับ วัดป่าพฤกษ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า 80 90 ปี ผ่านมาแล้ว

เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรรมที่ศักดิ์สิทธิ์(เรือพระ)ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ ในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย นำหน้าขบวนพิธีชักพระ ในวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีนน้ำวัดป่าพฤกษ์ แห่งนี้

กำหนดการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 มีกิจกรรมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า การละเล่นเพลงเรือ แห่ล่องตามแม่น้ำท่าจีน จากบริเวณหน้าวัดป่าพฤกษ์ ผ่าน บ้านสวนแผ่นดินแม่ ล่องไปถึงวัดบางแม่หม้าย โดยมีขบวนแห่เรือโบราณร่วมแห่มากกว่า 20 30 ลำ

และในเช้าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ชาวบ้านประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียง จะมารวมกันนำเรือมาจอดลอยลำต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยประชาชนและเด็กผู้ชายร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดยการพายเรือและรับสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร อันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร.
035 400446-7
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.
081 6954450
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.
035 - 525867,035-525880

 

   ในสมัยก่อนโน้น ยังไม่มีถนนหนทาง บ้านเรือนราษฎรจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และใช้แม่น้ำโดยยานพาหนะทางเรือ เป็นเส้นทางคมนาคมไปมาหาสู่กันและเช่นเดียวกันพระสงฆ์ ก็จะใช้เรือพายบิณฑบาต ไปรับอาหารจากชาวบ้านซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งในช่วงเวลานั้นจึงไม่มีการเดินบิณฑบาต
   จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 80 ปีกว่า บอกว่าที่จัดให้มีการตักบาตรกลางน้ำขึ้น โดยนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดพายเรือมารับอาหารนั้น สาเหตุเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ชาวบ้านไม่ว่างไปทำบุญที่วัด เพราะติดฤดูกาลทำนา ชาวบ้านจะไปทำนาโดยไปสร้าง
ขนำโรงนา เป็นที่พักชั่วคราว ทำนาเสร็จจึงจะกลับมาบ้าน จึงว่างเว้นจากการทำบุญตักบาตรไป เมื่อว่างจากการทำนาจึงนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน โดยจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสดมาตักบาตรกัน เรียงรายไปตลอดลำน้ำ โดยกำหนดวันทำบุญไว้เป็นการแน่นอน คือทุกวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
 ปัจจุบัน มีกิจกรรม ชักพระ ทอดผ้าป่า เล่นเพลงเรือ เพลงพื้นบ้าน และร่วมปิดทองไหว้พระหลวงพ่อสีแสง พร้อมชมระฆังโบราณอายุกว่า 100 ปี


 

 

คำขวัญอำเภอบางปลาม้า

เกษตรกรรมล้ำหน้า
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และอาหาร
แหล่งวัฒนธรรมยืนนาน
สืบสานคุณภาพชีวิต

 

อุทยานมัจฉาวัดป่าพฤกษ์
วัดเจ้าขาว

แผนที่อำเภอบางปลาม้า

 

 


 


Last modified: 09/11/15
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery