ตักบาตรกลางน้ำ

 

ตักบาตรกลางน้ำ

 

 

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  
ตำบลบ้านแหลม และตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า มีประเพณีงานบุญที่ได้จัดทำมาแล้วประมาณกว่า 100 ปี คือการตักบาตรพระสงฆ์กลางลำน้ำแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าตลาดคอวังผ่านหน้าวัด เจ้าขาวไปจนถึงวัดป่าพฤกษ์ โดยพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จะพายเรือบิณฑบาต และชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำ ก็จะพายเรือใส่บาตร เช่นเดียวกัน ประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเริ่มกันเมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบ แต่ผู้สูงอายุเล่าว่าเกิดมาก็เห็นการตักบาตรกลางน้ำนี้แล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเวลานานถึง 100 ปี

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ 2564

งานประเพณีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ
วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ร่วมกับ วัดป่าพฤกษ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

21 พฤศจิกายน 2564 ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ เริ่มเวลา 06.00 น

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร. 035 – 440836
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.
081 – 6954450

ค่าพิกัด GPS 14.3576048,100.1456354,17

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

ตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว


งานประเพณีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ
วัดเจ้าขาว ตำบลตะค่า  อำเภอบางปลาม้า
วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

วันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันใส่บาตร  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยประชาชนตักบาตรพระสงฆ์กลางลำน้ำแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าตลาดคอวัง จนถึงหน้าวัดเจ้าขาว ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จำนวน 31 วัด จะพายเรือบิณฑบาต และชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำ ก็จะพายเรือใส่บาตรเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเรือ สามารถไปรอตักบาตรได้ที่หน้าตลาดคอวังและหน้าวัดเจ้าขาว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลตะค่า  โทร.
035-440589
เจ้าอาวาสวัดเจ้าขาว
โทร. 081-9420092

ค่าพิกัด GPS 14.359658, 100.150040

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกว่า 100 ปี มาแล้ว

เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรรมที่ศักดิ์สิทธิ์(เรือพระ)ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ ในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน อย่าง ศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ” ร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย นำหน้าขบวนพิธีชักพระ

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

ในเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียง จะมารวมกันนำเรือมาจอดลอยลำต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยประชาชนและเด็กผู้ชายร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดยการพายเรือและรับสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร อันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

งานประเพณีชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

ประวัติ ความเป็นมา
ในสมัยก่อนโน้น
ยังไม่มีถนนหนทาง บ้านเรือนราษฎรจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และใช้แม่น้ำโดยยานพาหนะทางเรือ เป็นเส้นทางคมนาคมไปมาหาสู่กันและเช่นเดียวกันพระสงฆ์ ก็จะใช้เรือพายบิณฑบาต ไปรับอาหารจากชาวบ้านซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งในช่วงเวลานั้นจึงไม่มีการเดินบิณฑบาต
   จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 80 ปีกว่า บอกว่าที่จัดให้มีการตักบาตรกลางน้ำขึ้น โดยนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดพายเรือมารับอาหารนั้น สาเหตุเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ชาวบ้านไม่ว่างไปทำบุญที่วัด เพราะติดฤดูกาลทำนา ชาวบ้านจะไปทำนาโดยไปสร้าง
ขนำโรงนา เป็นที่พักชั่วคราว ทำนาเสร็จจึงจะกลับมาบ้าน จึงว่างเว้นจากการทำบุญตักบาตรไป เมื่อว่างจากการทำนาจึงนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน โดยจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสดมาตักบาตรกัน เรียงรายไปตลอดลำน้ำ โดยกำหนดวันทำบุญไว้เป็นการแน่นอน คือทุกวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
 ปัจจุบัน มีกิจกรรม ชักพระ ทอดผ้าป่า เล่นเพลงเรือ เพลงพื้นบ้าน และร่วมปิดทองไหว้พระหลวงพ่อสีแสง พร้อมชมระฆังโบราณอายุกว่า 100 ปี

แผนที่ ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ วัดเจ้าขาว

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร.
035 – 440836
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.
081 – 6954450
เทศบาลตำบลตะค่า โทร. 035-440589
เจ้าอาวาสวัดเจ้าขาว โทร. 081-9420092
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.
035 - 525867,035-525880

 

 

Last modified: 30/11/64

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other