จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 
วัดบ้านกร่าง
  
เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่สร้างในสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วม 400 ปี เป็นวัดที่ขุดพบพระขุนแผนบ้านกร่าง พระขุนแผนวัดบ้านกร่าง เป็นเนื้อดินเผาศิลปะอยุธยา สันนิษฐานว่าหลังสงครามยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช ตอนยกทัพกลับ ได้พักทัพริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ทรงรับสั่งให้ทหารสร้างพระเครื่องจำนวนถึง 84000 องค์ บรรจุในกรุวัดบ้านกร่าง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารที่เสียชีวิต

สถานที่น่าสนใจภายในวัด
พระอุโบสถและวิหาร
เป็นโบราณสถานเก่าแก่ สร้านในสมัยอยุทธยา ภายในประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยอู่ทอง ส่วนวิหารมีอายุราว 450 ปี
ถัดมาจากวิหาร คือ มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476
เจดีย์กลางน้ำ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีอายุราว 150 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จทรงนมัสการเจดีย์กลางน้ำองค์นี้ คราว เสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2451 และตั้งพลับพลาที่ ตำบลบ้านกร่างบริเวณด้านหน้าวัดยังเป็นอุทยานมัจฉา มีปลาจำนวนมากมาอาศัยอยู่

 
สอบถามข้อมูล

วัดบ้านกร่าง
จากตลาดเก่าศรีประจันต์ สามารถนั่งเรือแจว ข้ามมายังวัดบ้านกร่าง ค่าเรือคนละ 5 บาทระยะทางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณ 20 ก.ม. 
แผนที่การเดินทาง 


สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอศรีประจันต์
บ้านควาย
ตลาดเก่าศรีประจันต์
วัดบ้านกร่าง
สวนอินทผลัม (สวนพืชไร้ดิน)
วัดเถรพลาย
นาแห้วสุพรรณบุรี


Last modified: 01/03/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery