เบิกฟ้าทวารวดีที่อู่ทอง

 

 

อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

เบิกฟ้าทวารวดีที่อู่ทอง
วันที่ ..... มีนาคม 2563
ณ หมู่บ้านสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง

เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองอาณาจักรทวารวดี ศูนย์กลางทางการค้ากับต่างชาติ การเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสมณทูต จากความเจริญรุ่งเรื่องทั้งศิลปวัฒนธรรมครั้งนั้นนำมาถ่ายทอดผ่านระบบแสงสีเสียงตระการตา

อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม วิถีดั้งเดิมของชาวอู่ทอง รวมทั้งการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงต่างๆ อาทิ นิทรรศการวิถีชีวิต 5 ชาติพันธุ์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 5 ชาติพันธุ์ ลาวเวียง, ลาวครั่ง, ไทยทรงดำ, ไทยพื้นถิ่น, ไทยจีน, ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ การแสดงศิลป วัฒนธรรมและดนตรี, แฟชั่นโชว์ “พัสตราภรณ์ย้อนแผ่นดินอู่ทอง”, รำวงย้อนยุค, การประกวดธิดาทวารวดี, เลือกชม ชิม ช็อป การแสดงสินค้าของฝากของที่ระลึกจากชุมชนพื้นถิ่น


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อำเภออู่ทอง โทร.
035 – 551001

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโทร
035-555498

เบิกฟ้าทวารวดีที่อู่ทอง

 

 

ค่าพิกัด GPS 14.631995, 100.020522

 

Last modified: 03/03/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other