จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ


 

 

 

 

 

อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง

งาน อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7
(เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 4 มกราคม 2560
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
และพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมภายในงาน พิธีเปิดพระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ชมนิทรรศการกลุ่มทวารวดี กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์ นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารดี ที่อู่ทอง) การแสดงแสง สี เสียงพุทธประวัติ บริเวณหน้าผา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทวารดี ที่อู่ทอง ณ ถ้ำเขาบิน

รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน

29 ธันวาคม 2559

ภาคกลางวัน ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
09.09 นิทรรศการกลุ่มทวารวดี กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์
16.00 น มวยไทยคาดเชือก
ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
18.49 พิธีเปิดพระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณพระพุทธรูปแกะสลักภูผา

ภาคกลางคืน ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
19.30 การแสดงวิถีชีวิตชุมชน การแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์
20.30 การแสดง แสง สี เสียง อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

30 ธันวาคม 2559
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
19.00 การแสดงวิถีชีวิตชุมชน การแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์
20.30 การแสดง แสง สี เสียง อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

31 ธันวาคม 2559
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
18.50 การแสดงวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตชาวนาไทย การแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์
ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
22.00 ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณพระพุทธรูปแกะสลักภูผา
22.30 ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ ภูผาถ้ำมังกรบิน

1 มกราคม 2560
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
19.00 การแสดงวิถีชีวิตชุมชน การแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์
20.30 การแสดง แสง สี เสียง อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

2 มกราคม 2560
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
19.00 การแสดงวิถีชีวิตชุมชน การแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์
20.30 การแสดง แสง สี เสียง อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

3 มกราคม 2560
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
18.00 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
19.00 ประกวดภาพถ่าย
20.00 การแสดงวิถีชีวิตชุมชน การแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์

4 มกราคม 2560
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
18.00 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - นิทรรศการภาพถ่ายเมืองโบราณอู่ทอง
19.00 การแสดงวิถีชีวิตชุมชน การแสดงสินค้า 5 ชาติพันธุ์
ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
19.30 ชมการแสดง แสง สี เสียง พุทธประวัติ บริเวณพระพุทธรูปแกะสลักภูผา
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อำเภออู่ทอง โทร.
035 551001
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโทร
035-555498
www.tatsuphan.net

ค่าพิกัด GPS 14.362516, 99.871632

อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ เป็นเมืองเก่าแก่โบราณของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมในสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติทางทะเล เมื่อ 3,000 ปี มาแล้วนอกจากนี้เมืองโบราณอู่ทอง ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีวิถีชีวิตชุมชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข หลากหลายศาสนา ป่าไม้ที่ใกล้เมือง งดงามขุนเขาแห่งดอกไม้ ด้วยเหตุนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภออู่ทอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ณ หมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องราวของเมืองสุวรรณภูมิ และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออู่ทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำแบบกับพื้นที่อื่นค่าพิกัด GPS 14.362516, 99.871632สอบถามข้อมูล

035 565 562
ฝ่ายอำนวยการ
(ชมพู่ บอล แพท กิ๊ก)
035 565 563
ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน
(ฟิก เดี่ยว แมน กิ้ง ตั๊ก ฝ้าย กวาง)

แผนที่เส้นทาง สุพรรณ - อ.อู่ทอง


สถานที่ท่องเที่ยว อำเภออู่ทอง
ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
วัดเขาดีสลัก
ิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
นอุทยานพุม่วง-คอกช้างดิน
บ้านขาม
สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค
สวนกล้วยอู่ทอง
วัดเขาทำเทียม
สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอดเปิดม่านประวัติศาสตร์
วงศ์อู่ทอง-วงศ์สุพรรณบุรี
ผ่านบันทึกร่วมสมัยของจีน

 


ราชวงศ์สุพรรณบุรี
เป็นใคร มาจากไหน
ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้อย่างไร

ดร.ปริวรรต สาคร


ข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นักโบราณเสียงแตก 'หินตั้ง'
ชู'อู่ทอง'ศักยภาพมรดกโลก


หัวโตอู่ทอง


ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดเขาดีสลัก


ลอยกระทงสวรรค์ 12 นักษัตร


เทศกาลท่องเที่ยวอู่ทอง
อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ


ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดอนคา


เทศกาลดอกไม้บานที่อู้ทอง


แผนที่ท่องเที่ยว อ.อู่ทอง


Last modified: 04/01/17
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery