ประเพณีตักบาตรเทโว สุพรรณบุรี

 

ประเพณีตักบาตรเทโว สุพรรณบุรี

 

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ชาวสุพรรณบุรี ยึดถือปฏิบัติกันมา ตั้งแต่ครั้ง บรรพบุรุษ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นการจัดงานตักบาตรเทโว ที่มีความสอดคล้องกับพุทธตำนานมาก ในสมัยพุทธกาล เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม จนกระทั่งพระพุทธมารดาได้บรรลุ ซึ่งพระอริยมรรค อริยผล เป็นพระอรหันต์ภูมิแล้วจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์ วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นั้น เรียกว่า "วันเทโวโรหณะ" ซึ่งจะมีพระอรหันต์พร้อมด้วยสาธุชนมารอรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการใส่บาตรอย่างมากมายขึ้น เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป

 

วันออกพรรษา 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

ประเพณีตักบาตรเทโว สุพรรณบุรี

 

ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดเขาดีสลัก
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
พระสงฆ์จำนวน 100 รูป จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค มีการจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา นางฟ้านำหน้าพระสงฆ์และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดี จากบันไดนาค ขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุด ของเขาดีสลัก รวม จำนวนบันได 805 ขั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นมีการแสดงของนักเรียน การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติติพันธ์ลาวเวียงและการจำหน่ายสินค้าของดีจากตำบลดอนคา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่สืบทอดกันมา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035-421444 / 063-914-4926
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.
035-525867,035-525880

ค่าพิกัด GPS 14.471113, 99.860630

 

 

 

 

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดหัวเขา

 

ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดหัวเขา
วันที่ 12 ตุลาคม 2565
เวลา 8.09 น

ทุก ๆ ปีทางวัดจะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
วัน แรม 2 ค่ำ เดือน 11

วัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 035 470 047, 080 048 9828

ค่าพิกัด GPS    14.8537107,100.0589313,15.25z

 

 

 

 

ประเพณีตักบาตรเทโว สุพรรณบุรี

ประเพณีตักบาตรเทโว สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมา
ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นคำย่อมาจาก "เทโวโรหณะ" หมายถึง การเสด็จลงจาก เทวโลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นทั่วชมพูทวีป เริ่มตั้งแต่เมืองราชคฤท์, พาราณสี, เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นราชปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ, พระพุทธบิดา, พระนางมหาปชาบดีโคตมี, พระนางยโสธราพิมพา และราหุลราชกุมาร ตลอดถึงพระประยูรญาติทั้งหลาย ให้บรรลุมรรคผลตามสมควร แก่อุปนิสัยของตนแล้ว พระองค์ทรงรำลึกถึงพระนางสิริมหามายา ซึ่งได้สิ้นพระชนม์หลังจากพระองค์ประสูติได้ 7 วัน ทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดา ซึ่งมีพระคุณมากมายยิ่งนัก จะหาอะไรเปรียบปานมิได้ ทรงวินิจฉัยโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสนองคุณพระพุทธมารดา เป็นการใช้หนี้ค่าน้ำนมให้คู่ควรกันได้ นั่นคือ พระอภิธรรม

ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ครั้นออกพรรษาแล้ววัน แรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธเจ้าจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ มี ประชาชนไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

 

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว

 

ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือว่า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว" ใน วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 คือ หลังวันออกพรรษา 1 วัน

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 10/10/65

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สามชุก ตลาดร้อยปี