การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

 

 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศ
ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

โดยกรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี


กรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้มีโอกาออกกำลังกาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 – 7 ปี มุ่งให้เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กเล็กที่สนใจกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง รวมไปถึงสามารถยกระดับมาตรฐานกีฬาเด็กเล็กและวิชากิจกรรมพลศึกษาพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทบุคคล แบ่งเป็น บุคคลชาย และบุคคลหญิง มีรายการแข่งขันดังนี้
1 วิ่ง 30 เมตร
2 วิ่งข้ามรั้ว 30 เมตร
3 ยืนกระโดดไกล
4 วิ่งเก็บของ
5 ขว้างถุงทราย
6 ยืนกระโดดสูง

ประเภททีม (ผสมชายและหญิง) มีรายการแข่งขันดังนี้
1 โยนบอลลงตะกร้า
2 กระโดดเชือก

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1 สัญชาติไทย
2 มีอายุตั้งแต่ 3 ปีแต่ต้องไม่เกิน 7 ปี โดยนับอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558

การรับสมัครเข้าแข่งขัน
จังหวัดที่สามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคกลางมีทั้งหมด ๒๖ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี โดยให้สิทธิ์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้จังหวัดละ 2 ทีม ทั้งนี้ทีมที่ยื่นใบสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน

แสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์
https://goo.gl/4UFgcp

QR Code

Download ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.อำนวย บุญเส็ง โทร. 085-5066643

http://www.ipesp.ac.th


สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดตามผลการแข่งขันได้ที่

http://www.ipesp.ac.th/web/

สรุปเหรียญ 4/08/2561

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่การเดินทาง

ค่าพิกัด GPS 14.4737282,100.0904869,18.5z

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี    ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี    รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

Last modified: 28/06/18

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other