การประกวดวัว-ควาย-ไก่พันธุ์พื้นบ้าน

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

 

 

ประกวดโคอินดูบราซิล สุพรรณบุรี


การประกวดวัวพันธุ์ฮินดูบราซิล
ควายไทยสวยงาม
และไก่พันธุ์พื้นบ้าน

14 ธันวาคม 2562
ณ สนามกีฬาลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
เวลา 8.00 - 16.00 น.

   การประกวดวัวพันธุ์ฮินดูบราซิล ควายไทยสวยงาม และไก่พันธุ์พื้นบ้าน ณ สนามกีฬาลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ มีวัวพันธุ์ดีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ทั้งส่งเข้าประกวด นำมาโชว์ และนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจำนวนมาก ในบริเวณงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรใน ราคาถูกด้วย โดยเฉพาะน้ำเชื้อจากพ่อวัวพันธุ์ดีจากฟาร์มดังที่นำมาจำหน่ายใน ราคาพิเศษ
   ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจกับการเลี้ยงวัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลในปัจจุบันการเลี้ยงวัวกลายเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่ง ทีสามารถต่อยอดจากอาชีพการเลี้ยงวัวไปสู่อาชีพอื่นได้ด้วย เช่น การปลูกหญ้าพันธุ์ดีขายให้กับฟาร์มต่างๆที่ยังมีความต้องการเป็นอย่างมาก โดยนำอาชีพการปลูกหญ้ามาแทนการทำนาที่ต้องใช้น้ำมากและมีปัญหาขาดแคลนน้ำมาตลอด
   สำหรับปีนี้ได้เพิ่มการประกวดไก่พันธุ์พื้นบ้าน เพื่อร่วมอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นบ้าน ที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามอีกด้วย ไก่พื้นบ้านที่เข้าร่วมประกวด เช่น ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว, ประดู่หางดำ, ทองแดง, นกกรด, นกแดง, ซี, และเทาทอง

 

 

 

ค่าพิกัด GPS 14.631995, 100.020522

 

Last modified: 23/09/19

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other