วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสัปดาห์รำลึก
วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
....... เมษายน 2564
ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์

ด้วยความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวสุพรรณ ที่อาศัยแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ทำมาหากิน อยู่ดีมีสุข ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ปกป้อง คุ้มครอง สร้างชีวิต เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กอบกู้อิสรภาพ สร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ความเป็นคนสุพรรณ เลือดสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ สัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ ............... ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมสำคัญในงาน

- งานรัฐพิธี บวงสรวง ทำบุญ
- สวดพระอภิธรรมทุกคืน เวลา 19.00 น
- พิธีจัดเครื่องสังเวย บวงสรวง แด่วิญญาณทหารไทย-พม่า จำนวน 54 โต๊ะ
- การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การสาธิตและผึกอบรมอาชีพ
- การแสดงมหรสพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์
035-535427

วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148

พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ สมภพเมื่อเดือน 1 ขึ้น 1 ค่ำ ปีเถาะ พ.ศ. 2098 ณ พระราชวัง จันทรเกษม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 แห่งสมเด็จพระมหาธรรมราชา และสมเด็จพระวิสุทธิกษัตรี อันเป็นพระราชธิดาแห่งสมเด็จพระศรีสุริโยทัย และพระมหาจักรพรรดิ์ พระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินีคือ สมเด็จพระศรีสุพรรณกัลยาณี และพระอนุชาสมเด็จพระเอกาทศรถ ในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่า ได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก และทรงขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมเพื่อเป็นตัวประกันที่หงสาวดี จนพระชนมายุได้ 15 พรรษา พระองค์จึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2098 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ณ เมืองแครง ประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป และทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์สุโขทัยในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กู้คืนอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษาแผ่นดินให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู เพื่ออิสรภาพของปวงชนชาวไทยโดยในปี พ.ศ. 2124 ทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทัพเข้าตีเมืองคังจนได้รับชัยชนะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี และปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะนาวศรี มะริด ทวายต่อมาปี พ.ศ. 2138 และ พ.ศ. 2142 ทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง และเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพไปต่อสู้กับพระเจ้าอังวะ ทรงตั้งค่ายที่เมืองหาง ทรงพระประชวรเป็นพระยอดพิษที่พระนลาฏ และเสด็จสวรรคตที่ เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ เดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง พระชันษา 50 พรรษา ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมเวลาเสวยราชสมบัติเป็นเวลา 15 ปี
 

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าพิกัด GPS 14.631995, 100.020522

 

 

Last modified: 24/04/64

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other