SuphanburiMusic Craft And Folk Arts Festival

 

 

Suphanburi Music Craft And Folk Arts Festival #1
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564
ณ บริเวณด้านข้างโรงละครแห่งชาติ สุพรรณบุรี

เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และ ผลักดันเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองดนตรี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปิน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

การเสวนาดนตรีในสุพรรณตั้งแต่รากเหง้าจนมาถึงยุคปัจจุบัน โดยมีศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน ได้แก่ แม่ขวัญจิตศรีประจันต์ /พ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณ /อ.เอนก นาวิกมูล มีศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีไทย อ.อานันท์ นาคคง ผู้เชี่ยวชาญเพลงลูกทุ่งไทย ครูเจนภพ จบกระบวนวรรณ และสมาชิกวุฒิสภาสุพรรณบุรี ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย  ดำเนินรายการโดย รศ.บัวผัน สุพรรณยศ อุปนายกสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย


สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี logo
สุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 พื้นที่โบราณอู่ทอง
ชั้น 2 โครงการโตโลโปโตี้ 789 หมู่ 3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์: 0-3556-5562 อีเมล: suphanburicreativecity@gmail.com

Suphanburi Music Craft And Folk Arts Festival #1
 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 07/04/64

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other