ร้อง เต้น เล่นดนตรี Just Say No

 

 

ประกวดวงดนตรีสากลต่อต้านยาเสพติด Suphanburi strings contest

งานแข่งขันประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560
“ร้อง เต้น เล่นดนตรี Just Say No"
ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 16.00 - 22.00 น

รับเพียง 12 วง ระดับไม่เกินมัธยมเท่านั้น

สอบถามข้อมูล 086-339 6381, 086-754 0730

ประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี  2560

ประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี  2560

ประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี  2560

ประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี  2560

ค่าพิกัด GPS 14.518028, 100.131363

 

ภาพการประกวดวงดนตรีสากลต่อต้านยาเสพติด
 

https://www.facebook.com/groups/478718125493915/?fref=nf
 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี    ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี    รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

Last modified: 08/09/17

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other