สงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

รวมภาพถ่ายงานสงกรานต์ ประจำปี 2562 By Nikon Aod

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 13-15 เมษยน 2562
ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ตั้งแต่ 15.00 น. พลาดไม่ได้เลย 1 ปี มีครั้งเดียวที่จะได้สรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และถวายน้ำสงกรานต์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์หลวงพ่อโตทองคำ มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้มทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99% ความหนา # 16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อันเชิญมาประดิษฐานบนรถบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงามยิ่งใหญ่พร้อมกับขบวนแห่รถบุปผชาติของทั้ง 10 อำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงามสอดแทรกไปด้วยวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การเล่นต่างๆ ในพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอที่ขนมาโชว์เต็มที่ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทุกค่ำคืนของงาน อาทิ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงตลก การแสดงคอนเสิรต์ลูกทุ่ง ฯลฯ


เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562
เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป
ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 8.00 น. - ชมขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงาม
เวลา 09.30 น. - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป - สรงน้ำพระสงฆ์
- พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และนายอำเภอ
ดอนเจดีย์
- ถวายน้ำสรงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 035 591 240


เก็บบัวไหว้พระ กราบสักการะหลวงพ่อสุโขทัย ขอเชิญเที่ยวงาน
เทศกาลสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
#สุ่มปลายักษ์ #ตลาดน้ำสะพานโค้ง
วันที่ 12-16 เมษายน 2562
ณ วัดทองประดิษฐ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


สงกรานต์วัดประตูสาร 2562


ขอเชิญร่วมงาน
ประเพณีแห่พระชักพระ สรงน้ำพระ ถวายบัวแดง
หลวงพ่อนาค หลวงพ่อขุนด่าน

ในวันที่ 16 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมขบวนรถบุษบกแห่พร้องสรงน้ำหลวงพ่อนาค หลวงพ่อขุนด่านที่ตกแต่งอย่างสวยงาม และการแสดงวัฒนธรรม


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี
“ยกธงสงกรานต์วัดบ่อกรุ”
ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ บริเวณวัดบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ชมขบวนแห่หลวงพ่อดำ หลวงพ่อมณเฑียร และแห่ดอกไม้รอบหมู่บ้าน ก่อนจะมีการยกธงชาวบ้านจะหาตัดไม้ไผ่ลำตรง ๆ ยาว ๆ เพื่อนำมาทำคันธง และเตรียมทำผ้าธงประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม เพื่อจะนำไปติดที่คันธงเพื่อประกวดความสวยงาม ประกวดความสามัคคีของคนในชุมชน


ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งที่สืบทอดกันมาช้านาน
ในงานประเพณี
“ยกธงสงกรานต์วัดพุน้ำร้อน”
ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ วัดพุน้ำร้อน
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เชิญชมขบวนแห่บุษบกพระ, พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป, ชมขบวนประเพณีแห่คันธง, การละเล่นทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่งที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี


ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี...โทร 035-535380

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี...โทร 035-525880

www.tatsuphan.net

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าพิกัด GPS 14.465126, 100.124936

 

Last modified: 17/04/19

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other