จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 
ศาลตายาย อำเภอเมือง
  สถานที่พำนักของตายายเรียกว่า ทางสี่แพ่ง นับว่าเป็นชุมทางหรือว่าเป็นประตูป่าสมัยโบราณกาล ประชาชนทั่ว 4 ทิศ ผู้ใดจะไปสารทิศใดจะต้องผ่านทางสี่แพ่งอันเป็นสถานที่พำนักของตายายนี้ ศาลตายายเป็นที่นับถือของคนจำนวนมาก มีการอัญเชิญตายายไปสิงสถิตตามศาลที่สร้างในชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสักการะบูชา ส่วนศาลตายายที่ถนนนางพิมสร้างเป็นศาลาทรงไทย ยกพื้นมีชานด้านหน้า มีรั้วรอบขอบชิด สร้างรูปหล่อตายายประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะ

ประวัติ ความเป็นมาของ ศาลตายาย
ศาลตายาย ตั้งอยู่ถนนนางพิมใกล้สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่สักการะบูชามากว่า 100 ปี ศาลตายายแห่งนี้บรรพบุรุษของเราได้บอกเล่าเรื่องราวแก่ลูกหลานไว้ว่า ตาและยายเป็นบรรพบุรุษของชาวสุพรรณบุรีที่เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร ผู้ใดขัดข้องหมองใจไปพบท่าน ท่านก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความกรุณาเมตตาธรรมแก่ทุกคนเสมอมา

สถานที่พำนักของตายายเรียกว่า ทางสี่แพ่ง นับว่าเป็นชุมทางหรือว่าเป็นประตูป่าสมัยโบราณกาล ประชาชนทั่ว 4 ทิศ ผู้ใดจะไปสารทิศใดจะต้องผ่านทางสี่แพ่งอันเป็นสถานที่พำนักของตายายนี้เป็นประจำ ต่อมาภายหลังบ้านเมืองได้เจริญขึ้นเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี ทางสี่แพ่งนี้จึงกลายเป็นทางร่วมสำคัญสายหนึ่ง ที่ประชาชนในเมืองสุพรรณบุรีจากทุกสารทิศที่จะเข้ามาในตลาดจะต้องเดินผ่าน ทางสี่แพ่งจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า สี่แยกนางพิม ต่อมาได้มีการย้ายศาลตายาย จากสี่แยกนางพิมมาประดิษฐานไว้บริเวณพื้นที่ปัจจุบัน มีการจัดงานฉลองสมโภชน์ ช่วงประมาณวันที่ 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. ของทุกปีลักษณะความเชื่อ
เมืองสุพรรณบุรีมิได้มีศาลเจ้าพ่อแต่เพียงศาลเดียว ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่อีกมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึก ไว้ว่า เมืองสุพรรณแปลกกว่าบรรดาเมืองอื่น ๆ บรรดาได้เคยเห็นมาก่อน คืออย่างหนึ่งมีศาลเจ้า มากกว่าที่ไหน ๆ หมด จะไปทางไหน ๆ ในบริเวณเมืองเป็นแลเห็นศาลเจ้ารอบ….

แต่เดิมจะมีความเชื่อการนับถือการสืบสกุลสายแม่ มีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตายายกัน ภายหลังเชื่อถือในฐานะเจ้าผู้ประสิทธิ์ความสำเร็จ เป็นที่บนบานศาลกล่าว เปลี่ยนความเชื่อเป็นไปว่าตายายเป็นบรรพชนที่มีความเมตตากรุณาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ ยามมีชีวิตใครเดือดเนื้อร้อนใจ ขอให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนครั้นวายชีวิต มีผู้สร้างศาลให้เป็นที่ยอมรับนับถือกันสืบมา มีประชาชนมาเซ่นไหว้บนบานศาลกล่าวเป็นประจำ
 

 สอบถามข้อมูล
089-9198467

สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง

อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว
ศาลตายาย
 


แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 18/11/14
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery