ศาลตายาย

 

ศาลตายาย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

ศาลตายาย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สถานที่พำนักของตายายเรียกว่า ทางสี่แพ่ง นับว่าเป็นชุมทางหรือว่าเป็นประตูป่าสมัยโบราณกาล ประชาชนทั่ว 4 ทิศ ผู้ใดจะไปสารทิศใดจะต้องผ่านทางสี่แพ่งอันเป็นสถานที่พำนักของตายายนี้ ศาลตายายเป็นที่นับถือของคนจำนวนมาก มีการอัญเชิญตายายไปสิงสถิตตามศาลที่สร้างในชุมชนหมู่บ้านต่างๆ เพื่อสักการะบูชา ส่วนศาลตายายที่ถนนนางพิมสร้างเป็นศาลาทรงไทย ยกพื้นมีชานด้านหน้า มีรั้วรอบขอบชิด สร้างรูปหล่อตายายประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะ

 

ศาลตายาย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

งานประจำปีศาลตายาย 2565
28 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 256
5

 

การประกวดธิดาตายาย

 

การประกวดวงดนตรีเยาวชน

 

 

 

ประวัติ ความเป็นมาของ ศาลตายาย
ศาลตายาย ตั้งอยู่ถนนนางพิมใกล้สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่สักการะบูชามากว่า 100 ปี ศาลตายายแห่งนี้บรรพบุรุษของเราได้บอกเล่าเรื่องราวแก่ลูกหลานไว้ว่า ตาและยายเป็นบรรพบุรุษของชาวสุพรรณบุรีที่เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร ผู้ใดขัดข้องหมองใจไปพบท่าน ท่านก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความกรุณาเมตตาธรรมแก่ทุกคนเสมอมา
สถานที่พำนักของตายายเรียกว่า ทางสี่แพ่ง นับว่าเป็นชุมทางหรือว่าเป็นประตูป่าสมัยโบราณกาล ประชาชนทั่ว 4 ทิศ ผู้ใดจะไปสารทิศใดจะต้องผ่านทางสี่แพ่งอันเป็นสถานที่พำนักของตายายนี้เป็นประจำ ต่อมาภายหลังบ้านเมืองได้เจริญขึ้นเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี ทางสี่แพ่งนี้จึงกลายเป็นทางร่วมสำคัญสายหนึ่ง ที่ประชาชนในเมืองสุพรรณบุรีจากทุกสารทิศที่จะเข้ามาในตลาดจะต้องเดินผ่าน ทางสี่แพ่งจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า สี่แยกนางพิม ต่อมาได้มีการย้ายศาลตายาย จากสี่แยกนางพิมมาประดิษฐานไว้บริเวณพื้นที่ปัจจุบัน มีการจัดงานฉลองสมโภชน์ ช่วงประมาณวันที่ 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. ของทุกปี

ลักษณะความเชื่อ
เมืองสุพรรณบุรีมิได้มีศาลเจ้าพ่อแต่เพียงศาลเดียว ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่อีกมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึก ไว้ว่า เมืองสุพรรณแปลกกว่าบรรดาเมืองอื่น ๆ บรรดาได้เคยเห็นมาก่อน คืออย่างหนึ่งมีศาลเจ้า มากกว่าที่ไหน ๆ หมด จะไปทางไหน ๆ ในบริเวณเมืองเป็นแลเห็นศาลเจ้ารอบ….
แต่เดิมจะมีความเชื่อการนับถือการสืบสกุลสายแม่ มีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตายายกัน ภายหลังเชื่อถือในฐานะเจ้าผู้ประสิทธิ์ความสำเร็จ เป็นที่บนบานศาลกล่าว เปลี่ยนความเชื่อเป็นไปว่าตายายเป็นบรรพชนที่มีความเมตตากรุณาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ ยามมีชีวิตใครเดือดเนื้อร้อนใจ ขอให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนครั้นวายชีวิต มีผู้สร้างศาลให้เป็นที่ยอมรับนับถือกันสืบมา มีประชาชนมาเซ่นไหว้บนบานศาลกล่าวเป็นประจำ

สอบถามข้อมูล โทร. 089-9198467

 

 

ค่าพิกัด GPS   14.4715698,100.117924

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 14/11/65

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สามชุก ตลาดร้อยปี