รวมเรื่องที่น่าสนใจ

 

 

สำหรับหน้านี้ จะนำเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว แต่จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งเรื่องอดีตที่ผ่านมานานแล้ว หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือกำลังจะเกิดในอนาคต ท่านใดมีเรื่องราวประทับใจที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณ ต้องการนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นความรู้ต่อๆไป ส่งมาได้ที่ .... suphanbiz@hotmail.co.th

รวมเรื่องราวที่น่าสนใจ ของเมืองสุพรรณ

นิราศสุพรรณ
  สุนทรภู่แต่งขึ้นในราวปี พ.ศ.๒๓๗๔ ในระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสระเกศ วัตถุประสงค์ในการเดินทางคือเพื่อหาแร่ชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาแปรธาตุชนิดอื่นได้ พูดง่ายๆ คือท่าน "เล่นแร่แปรธาตุ" นั่นเอง
เพลงอีแซว 
   ป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีกำเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่า ๑๐๐ ปี โดยในช่วงแรกๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ ( เพลงโต้ตอบ ) ที่หนุ่มสาวใช้ร้องยั่วเย้า เกี้ยวพาราสีกันอย่างง่ายๆ สั้นๆ
  สำเนียงเสียง "เหน่อ" 
   เสียงเหน่อของคนสุพรรณนั้น นักวิชาการระบุว่าน่าจะเป็นสำเนียงหลวง เป็นสำเนียงดั้งเดิมของคนไทย เพราะเจ้าเมืองสุพรรณเคยเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา ได้อพยพผู้คนจากสุพรรณบุรี ไปอยู่ที่ราชธานีศรีอยุธยาด้าย  ภาษาที่ใช้ในราชสำนักสมัยนั้น จึงน่าจะเป็นภาษาที่คนสุพรรณพูดจาอยู่เดิม
  ไทยพวน และ พิธีกำฟ้า
   ไทยพวน คือ กลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวพวน ในเมืองพวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองพวนในปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตเชียงของ ทางตะวันออกของหลวงพระบาง
  นิทานเมืองสุพรรณ
   นิทาน ตำนาน เรื่องจริงหรือเรื่องเล่า บางเรื่องอาจจะถูกเติมแต่งจากเรื่องจริง หรือบางเรื่องก็ถูกแต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนาน อาจเป็นเพียงนิทานเพื่อเล่าก่อนนอนให้ลูกหลานฟัง หรือเขียนขึ้นจากเรื่องจริง แต่งเติมให้สนุกสนาน เพื่อให้ลูกหลานได้จดจำเรื่องราว และเล่าขานกันสืบมา
  ปิดม่านประวัติศาสตร์วงศ์อู่ทอง-วงศ์สุพรรณบุรี
ผ่านบันทึกร่วมสมัยของจีน

  
การศึกษาประวัติศาสตร์ ดั่งเช่น เรื่องราวสมัยอยุธยาตอนต้น หากมุ่งค้นคว้าแต่หลักฐาน/เอกสาร ที่จำกัดเฉพาะที่มีในประเทศไทย หรือเท่าที่ทางการเผยแพร่ คงไม่เพียงพอต่อการหาข้อสรุปเพื่ออธิบายสภาวะทางการเมือง/การเมืองระหว่างประเทศ/เศรษฐกิจ/สังคม ในสถานการณ์ ณ ห้วงเวลาขณะนั้นได้เท่าที่ควร

พื้นที่พิเศษ เมืองโบราณอู่ทอง
  
มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวาราวดีและเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก่อนจะหลอมรวมเป็นชาติไทยในปัจจุบัน
  เสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 1 ปี ร.ศ.123 พ.ศ. 2447
  เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า ร.ศ.127 พ.ศ. 2451
(15-28 ตุลาคม 2451)
http://www.suphan.biz/prapaston2451.htm

เสด็จโดยทางรถไฟจนถึงเมืองนครสวรรค์ ขากลับล่องลงทางคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) มาเมืองสุพรรณบุรี บ้านผักไห่ อ่างทอง แล้วเสด็จเข้าทางบางแก้ว เข้ากรุงเก่า ทรงบันทึกไว้ในพระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ.2451
  หัวโตอู่ทอง
  คนดีศรีสุพรรณ
  ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ
เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี

นิราศสุพรรณ
เพลงอีแซว
สำเนียงเสียง "เหน่อ"
ไทยพวน และ พิธีกำฟ้า
นิทานเมืองสุพรรณ
ช้างป่าต้น คนสุพรรณ
ตลาดท่าช้าง
วงศ์อู่ทอง-วงศ์สุพรรณบุรี
ราชวงศ์สุพรรณบุรี ตอนที่ 1
เสือเมืองสุพรรณ
เสด็จประพาสต้น ร.ศ.123
เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า
หัวโตอู่ทอง
คนดีศรีสุพรรณ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

Last modified: 07/06/19

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other