จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก


 

 

 

 

 

 

 


วิถีคนเมืองเหน่อ


 

สอบถามข้อมูล 081-8709804


วิถีคนเมืองเหน่อ
ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
3-5 สิงหาคม 2559

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “วิถีคนเมืองเหน่อ” ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมถิ่นอันดีงามให้แพร่หลาย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สากล โดยเฉพาะการนำเสนอความเป็นสุพรรณบุรีอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า คือ มหกรรมลูกทุ่งเลือดสุพรรณ

มหัศจรรย์คนเสียงเหน่อ โดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ เป็นผู้ประสานและรวบรวมศิลปินสายเลือดสุพรรณบุรี ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดัง สร้างผลงานเพลงมากมายและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 15 คน มาทำการแสดงให้คนสุพรรณบุรีได้ร่วมรำลึกถึงนักร้องในดวงใจ ประการสำคัญ คือ เป็นการจุดประกายให้คนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาของลูกทุ่งเลือดสุพรรณบุรีอย่างถูกต้อง ตลอดจนการขับเคลื่อนให้คนไทยทั้งประเทศ หันกลับมาสำรวจว่าในแต่ละจังหวัดมีนักร้องคนใดที่เราหลงลืมไปบ้าง เพื่อชนรุ่นหลังจะได้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกัน

จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เหล่าศิลปิน เพื่อสร้างขวัญกำลังด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย ประกอบด้วย การประกวดภาพถ่าย วิถีคนเมืองเหน่อ" นิทรรศการตำนานเมืองเหน่อ /นิทรรศการภาพถ่าย /ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP /ตลาดนัดสื่อ/ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ" /จัดฉายภาพยนตร์ที่มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี /การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน /การแสดงบทเพลงศิลปินตำนานเมืองสุพรรณ /ฉ่อยเล่าขานเมืองสุพรรณโดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง เข้าชมฟรีตลอดงาน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 035-536058, 035-536045 มือถือ 081-8709804

https://www.facebook.com/waawsu

เจนภพ จบกระบวนวรรณ

วิถีคนเมืองเหน่อ

วิถีคนเมืองเหน่อ


วิถีคนเมืองเหน่อ

ประกวดภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี วิถีคนเมืองเหน่อ

จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดงาน “วิถีคนเมืองเหน่อ” ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “วิถีคนเมืองเหน่อ” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้กำหนดรายละเอียดการประกวด ดังนี้

ขอบเขตของภาพถ่าย
- วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
- ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
- เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องทุกประเภท ทั้งภาพสีและขาวดำ สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคได้อย่างอิสระ ภาพถ่ายจะต้องมีความสมจริงตามธรรมชาติ ไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์ประกอบใดๆ ที่ผิดจากความเป็นจริง นอกจากการลบฝุ่นผงและการปรับแสงเท่านั้น

ประกาศผล
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ภาพที่ได้รับการคัดเลือกไว้จำนวน 50 ภาพ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ จะได้รับเกียรติบัตรทุกภาพ

ภาพผลงานบางส่วนที่ส่งเข้าร่วมประกวด วิถีคนเมืองเหน่อ

ภาพผลงานบางส่วนที่ส่งเข้าร่วมประกวด "วิถีคนเมืองเหน่อ"


ค่าพิกัด GPS 14.518028, 100.131363

 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร
จังหวัดสุพรรณบุรี
119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท
( ทางหลวงหมายเลข 340 )
ต.สนามชัย อ.เมืองฯ
จ.สุพรรณบุรี 7200
โทรศัพท์
035-535 116
โทรสาร 035-535 11
2
(ในเวลาราชการ)

การเดินทาง
จากตัวเมืองสุพรรณไปตามถนนสาย 340 (สุพรรณ-ชัยนาท)
ระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
โรงละครจะอยู่ขวามือ ตรงข้ามกับที่ว่าการจังหวัด (ศูนย์ราชการใหม่)


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว
ศาลตายาย
มนัสพาณิชย์
ทุ่งปอเทือง
สวนขวด สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตฯ ชาวนาไทย
เทวาลัยเคณศอินทร์ศวร

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ

 


Last modified: 03/08/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery