ประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี

ประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี

 

 

วันลอยกระทง (31 ตุลาคม 2563)

ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา จึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

วันลอยกระทง

สำหรับจังหวัดสุพรรณก็จะมีการจัดงานประเพณีลองกระทงตามวัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดที่ติดแม่น้ำ นักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมงานกับวัดที่อยู่ใกล้ โดยสามารถสอบถามกับทางที่พัก หรือ
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 - 525867, 035-525880


ลอยกระทง วัดท่าโขลง

ค่าพิกัด GPS 14.447970, 100.120702


ลอยกระทง วัดหนองหลวง

ค่าพิกัด GPS 14.779152, 99.914448


ลอยกระทง วัดเดิมบาง

ค่าพิกัด GPS 14.9016379,100.0605022,14.5z


ลอยกระทง วัดสวนหงส์

ค่าพิกัด GPS 14.401319, 100.156787


ลอยกระทง วัดบ้านทึง

ค่าพิกัด GPS 14.782825, 100.086701


ลอยกระทง วัดมะนาว

ค่าพิกัด GPS 14.431802, 100.132478


ลอยกระทง วัดไผ่โรงวัว

ค่าพิกัด GPS   14.159863, 100.160451


ลอยกระทง สุ่มปลายักษ์ วัดทองประดิษฐ์

ค่าพิกัด GPS 14.206956, 100.079200


ลอยกระทง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี

ค่าพิกัด GPS 14.470316, 100.094757


ประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่สะพานหน้าวัดพระรูป ถึงสะพานอาชาสีหมอก
ค่าพิกัด GPS 14.469927, 100.113085


สืบสานประเพณี ลอยกระทงคุ้มขุนแผน
"อนุรักษ์สายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม"

ค่าพิกัด GPS 14.487698, 100.117081


ลอยกระทงสวรรค์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
ค่าพิกัด GPS   14.383392, 99.873125


ลอยกระทงวัดพังม่วง อ.ศรีประจันต์

วัดพังม่วง-สุพรรณบุรี

ค่าพิกัด GPS 14.655405, 100.137883


วัดดอนคา อ.อู่ทอง

https://goo.gl/maps


วัดหนองสลักได อ.ดอนเจดีย์

https://goo.gl/maps


ต้นไม้ยักษ์ บ้านกกเต็น

https://goo.gl/maps


ประวัติประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ ตำนานกล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยนำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากการทำจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อย ทางภาคเหนือ มักนิยมทำโคมลอย จึงเรียกว่า ยี่เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ ภาคอีสาน เรียกว่า สิบสองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง
 

 

ประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี

วันเดียว ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 30/10/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other