นิทานบ้านเก้าห้อง

 

 

นิทานบ้านเก้าห้อง
   ครั้งสมัยพม่ายกทัพเข้าไปรุกรานชาวเวียงจันทร์ ชาวลาวจากเวียงจันทร์ได้พาครอบครับหนีพม่า แตกกระเจิงไปตามที่ต่างๆ บางพวกก็หนีเข้ามาจนถึงเมืองสุพรรณ และแยกย้ายไปอยู่เป็นกลุ่มๆ ตามที่ต่างๆ มีพวกหนึ่งนำโดย ขุนกำแหง ที่มีความสามารถ เป็นที่นับถือของชาวลาว อพยบลงมาทางบางปลาม้า เห็นทำเลดี มีแม่น้ำท่าจีนใหลผ่าน จึงช่วยกันหักร้างถางพง ทำไร่ทำนากลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น ขุนกำแหงกับชาวลาวอพยบ ได้สร้างบ้านเรือนลักษณะติดกันจำนวน สี่ห้อง แต่ไม่นานก็ถูกไฟใหม้หมด ขุนกำแหงให้โหรมาดู และทำนายว่ามีทางแก้ให้ดีได้ โดยจะต้องปลูกห้องให้มีจำนวน เก้าห้อง  และต้องสร้าง ศาลเจ้าปู่บ้านย่าเมือง  ไว้สักการะบูชา ขุนกำแหงได้สร้างบ้านตามคำโหรและสร้างศาลไว้บูชา จากนั้นเป็นต้นมาผู้คนที่แห่งนี้ก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อกันมานับร้อยปี

นิทานบ้านเก้าห้อง

สมัยหนึ่งทัพพม่ามารานรุก ชาวเวียงจันทร์ถูกบุกก็ถอยหนี

ลาวเวียงจันทร์แตกพักในครั้งนี้ ก็พรากพี่พลัดน้องทั้งผองมา

บางข้ามโขงโล่งลิ่วหมายทิวไม้ ฝั่งเมืองไทยคิดไปตายเอาดาบหน้า

ถึงเขตไทยไทยอารีมรเมตตา ให้ลาวอาศัยอยู่หลายหมู่ครัน

ที่อยากอพยพต่อไม่ท้อถอย ก็ทยอยอพยพหวังสบสันติ์

บ้างร้อนรนมาจนลุเมืองสุพรรณ ย้ายแยกกันอยู่อาศัยอยู่เป็นหมู่ไป

มีพวกหนึ่งมาถึงทาง บางปลาม้า มองเห็นว่าเป็นคู่เหมาะอยู่ได้

คือสถาน บ้านเก้าห้อง แห่งนี้ไซร้ ถ้าทำไร่นาก็คงพอกิน

ต่างเข้าป่าหาไม้ไผ่มาได้เพราะ ปลูกกระท่อมสี่ห้องครอบครองถิ่น

ชัยภูมิดีกระไรใกล้วาริน ชื่อ ท่าจีน ไหลผ่านหมู่บ้านจร

เข้าหักล้างถางพงดงอ้อแขน ที่แทรกแซงถางแล้วจึงสร้างบ่อน

เพาะปลูกทำนาไร่ไม่นิ่งนอน ร่วมกันตอนนั้นมีไม่กี่คน

มีหัวหน้าผู้นำ ขุนกำแหง เป็นเรี่ยวแรงคุมลาวแตกคราวต้น

เพราะเป็นผู้รู้วิชากว่าพวกตน จึงให้ควบคุมคนร่วงมานาน

มิช้าก็เกิดไฟไหม้สยอง บ้านสี่ห้องถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน

ขุนกำแหงสงสัยในเหตุการณ์ หาโหรชาญวิชามาทำนาย

โหรทำนายทายว่ามีทางแก้ ควรเปลี่ยนแปรเลื่อนห้องให้หมองหาย

ควรสร้างบ้านเก้าห้องขัดห้องคลาย แถมถวายสิ่งสักการในย่านนี้

จัดตั้ง ศาลเจ้าปู่บ้านย่าเมือง ให้เป็นเครื่องคุ้มครองพวกน้องพี่

จะอยู่เย็นเป็นสุขไปทุกปี ท่านขุนทำตามที่โหรทำนาย

จึงหาทางสร้างเหย้ามีเก้าห้อง ตามคำของโหรเขาบอกเล่าหมาย

สร้างศาลเจ้าเคียงคู่ไม่ดูดาย ชวนหญิงชายช่วยกันหมั่นบูชา

เคยเจ็บไข้ได้ทุกข์กลับสุขแสน เคยคับแค้นกลับสินทรัพย์หนา

จากสภาพไม้ไผ่แล้วไพล่มา เปลี่ยนเป็นฝากระดานทุกด้านเทียว

สมัยขุนกำแหงนาวแหล่งนี้ เป็นผู้มีอำนาจฉลาดเฉลียว

ปฏิบัติหน้าที่ดีทีเดียว คือเรื่องเกี่ยวกับอำเภอเลิศเลอครัน

เก็บภาษีอากรขนอนน้ำ ตัดสินส่ำกรณีเกิดที่นั่น

พวกชาวบ้านร้านช่องยกยอกัน มิช้าพลันผู้คนเกลื่อนกล่นไป

ขุนกำแหงปกครองเก้าห้องจน ท่านวายชนม์มรดกตกทอดให้

ลูกหลานว่านเครือเชื้อวงศ์ใน ตระกูลใหญ่ชาวเวียงจันทร์ด้นดั้นมา

ล่วงเวลามาจนปัจจุบันนี้ ก็ล่วงเข้าเก้าสิบปีกว่า กว่า

บ้านเก้าห้อง ต้องไปทาง บางปลาม้า ใครศรัทธาเรื่องที่เกี่ยวชวนเที่ยวชม


 

..... จบบริบูรณ์ .....

" นิทานย่านสุพรรณ "
โดย สุภร ผลชีวิน ผู้ตรวจการสหกรณ์ สุพรรณบุรี (ปี 2522 - 2526)
 

กลับไปหน้า รวม ตำนาน-นิทาน เมืองสุพรรณ


หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง 100 ปี

เก้าห้องชื่อนี้มีตำนาน โดย ปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช

ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำท่าจีน อายุประมาณ 100 ปี สร้างประมาณต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากเอกสารที่มีผู้เขียนเกี่ยวกับประวัติตลาดเก้าห้อง และจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ คำว่า “ตลาดเก้าห้อง” น่าจะนำมาจากชื่อของบ้านเก้าห้อง ซึ่งเป็นบ้านโบราณมีประวัติสืบทอดมายาวนานตลาดเก้าห้องเล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยชาวจีนคนหนึ่งชื่อ “นายฮง” อพยพมาจากกรุงเทพฯ มาทำมาค้าขายอยู่บริเวณละแวกบ้านเก้าห้อง กิจการค้ารุ่งเรืองดี ในราว พ.ศ. 2424 ได้แต่งงานกับ “นางแพ” ซึ่งเป็นหลานสาวของขุนกำแหงฤทธิ์แห่งบ้านเก้าห้อง และได้ประกอบอาชีพค้าขายที่แพ ซึ่งสร้างขึ้นไว้ 1 หลัง จอดอยู่ริมน้ำหน้าบ้านเก้าห้อง ซึ่งในสมัยก่อนเป็นย่านค้าขายที่มีเรือนแพขายของสองฝั่งแม่น้ำ นายฮง หรือที่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า “เจ๊ก-รอด” ทำการค้าขายสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะเครื่องบวช เครื่องมืออุปกรณ์ทำนา และเครื่องอุปโภคบริโภคทั้ง
หลายจนร่ำรวย และรู้จักกันในนามต่อมาว่า “นายบุญรอด เหลียงพานิช”
ในปี พ.ศ. 2467 โจรได้ปล้นแพของนายบุญรอด และได้ทำการประทุษร้ายนางแพจนถึงแก่กรรม หลังจากนั้นไม่นานนายบุญรอดได้สมรสกับ นางส้มจีน นายบุญรอดเริ่มวางแผนผังและสร้างตลาดบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านเก้าห้อง โดยโยกย้ายแพทั้งหลายขึ้นไปค้าขายบนบกคือในตลาด เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำในบริเวณนั้น และเปิดการค้าทางบกมากขึ้นและนำชื่อบ้านเก้าห้องมาเป็นชื่อตลาด คือ “ตลาดเก้าห้อง”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 นายบุญรอดได้สร้างป้อม ซึ่งกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 4 เมตร มี 5 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้า แต่ละชั้น บริเวณฝาผนังของทุกด้านมีรูกลมโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว โดยมีพระยารามราชภักดี เจ้าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นมาเป็นผู้ทำพิธีเปิด เหตุที่สร้างป้อมขึ้นมาเพราะในระยะนั้นพวกโจรหรือที่เรียกว่า “เสือ” หลายคนออกปล้นฆ่าตามริมน้ำท่าจีนเสมอ จึงได้สร้างป้อมไว้สังเกตการณ์และมีการเตรียมการป้องกันการปล้นสะดมของเสือทั้งหลายด้วย ถ้าเสือมาคนจะขึ้นไปประจำอยู่ในป้อมตามชั้นต่างๆ เอาปืนส่องยิงตามรูทั้ง 4 ด้านของป้อม เพื่อต่อสู่กับเสือที่มาปล้น และจากคำบอกเล่าของยายของผู้เขียนเอง เล่าว่าในสมัยสงครามโลก เวลากลางคืนจะมียามขึ้นไปคอยสังเกตการณ์บนป้อม ถ้ามีเครื่องบินบินมาก็จะส่งสัญญาณให้คนในตลาดหรี่หรือดับตะเกียงเพื่อไม่ให้เครื่องบินมองเห็นไป จะได้ไม่ทิ้งระเบิดลงมา

ในอดีตตลาดเก้าห้องนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าขายแล้วยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ ผู้คนจากพื้นที่ใกล้เคียงที่จะเดินทางหรือไปทำการค้าขายในตัวเมืองสุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ จะต้องมาลงเรือโดยสารที่ตลาดเก้าห้อง เพราะสมัยก่อนหนทางยังไม่เจริญ จึงต้องใช้การคมนาคมทางน้ำ
เป็นหลัก ในสมัยเมื่อผู้เขียนเป็นเด็กยังเคยเห็นคนขี่ม้าเข้ามาในตลาดเก้าห้อง เพื่อมาลงเรือโดยสารเข้ากรุงเทพฯ
สภาพในอดีตของตลาดเก้าห้องที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายและศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำนับวันแต่จะหายไป เนื่องจากการคมนาคมเจริญมากขึ้น ถนนเข้ามาแทนที่แม่น้ำ ตลาดเก้าห้องก็ยังเป็นชุมชนริมน้ำที่ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ยังรักษาเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีไว้ แม้กาลเวลาจะล่วงเลยผ่านไปแต่ตลาดเก้าห้องยังคงยืนหยัดตระหง่านอยู่คู่แม่น้ำท่าจีนสืบไป.

นิทานเมืองสุพรรณ

รวม ตำนาน-นิทาน
เมืองสุพรรณ

ขุนช้าง-ขุนแผน
ท่าตาจวง
กำมะเชียร
นิทานบ้านเก้าห้อง
สองพี่น้อง บางแม่หม้าย
บ้านยุ้งทลาย
นิทานบ้านสามชุก
ย่างนกเขา-กับห่าเมืองอู่ทอง
วังตาเพชร
ลายเพชร-พลายบัว
บ้านพลูหลวง
วัดสำปะซิว
เขาชานหมาก
บ้านทึง
ตำนานห้ามเจ้ามาเมืองสุพรรณ

เสือเมืองสุพรรณ
นิทานกระเหรี่ยงตะเพินคี่
ต้นตาลน้อยกว่าเมืองเพชรบุรี

 


 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

นิทานเมืองสุพรรณ

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรีhome suphanbiz

Last modified: 02/07/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other