จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
นิทานเมืองสุพรรณ
นิทานบ้านเก้าห้อง
  
ครั้งสมัยพม่ายกทัพเข้าไปรุกรานชาวเวียงจันทร์ ชาวลาวจากเวียงจันทร์ได้พาครอบครับหนีพม่า แตกกระเจิงไปตามที่ต่างๆ บางพวกก็หนีเข้ามาจนถึงเมืองสุพรรณ และแยกย้ายไปอยู่เป็นกลุ่มๆ ตามที่ต่างๆ มีพวกหนึ่งนำโดย ขุนกำแหง ที่มีความสามารถ เป็นที่นับถือของชาวลาว อพยบลงมาทางบางปลาม้า เห็นทำเลดี มีแม่น้ำท่าจีนใหลผ่าน จึงช่วยกันหักร้างถางพง ทำไร่ทำนากลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น ขุนกำแหงกับชาวลาวอพยบ ได้สร้างบ้านเรือนลักษณะติดกันจำนวน สี่ห้อง แต่ไม่นานก็ถูกไฟใหม้หมด ขุนกำแหงให้โหรมาดู และทำนายว่ามีทางแก้ให้ดีได้ โดยจะต้องปลูกห้องให้มีจำนวน เก้าห้อง  และต้องสร้าง ศาลเจ้าปู่บ้านย่าเมือง  ไว้สักการะบูชา ขุนกำแหงได้สร้างบ้านตามคำโหรและสร้างศาลไว้บูชา จากนั้นเป็นต้นมาผู้คนที่แห่งนี้ก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อกันมานับร้อยปี

นิทานบ้านเก้าห้อง

   สมัยหนึ่งทัพพม่ามารานรุก ชาวเวียงจันทร์ถูกบุกก็ถอยหนี

ลาวเวียงจันทร์แตกพักในครั้งนี้ ก็พรากพี่พลัดน้องทั้งผองมา

บางข้ามโขงโล่งลิ่วหมายทิวไม้ ฝั่งเมืองไทยคิดไปตายเอาดาบหน้า

ถึงเขตไทยไทยอารีมรเมตตา ให้ลาวอาศัยอยู่หลายหมู่ครัน

ที่อยากอพยพต่อไม่ท้อถอย ก็ทยอยอพยพหวังสบสันติ์

บ้างร้อนรนมาจนลุเมืองสุพรรณ ย้ายแยกกันอยู่อาศัยอยู่เป็นหมู่ไป

มีพวกหนึ่งมาถึงทาง บางปลาม้า มองเห็นว่าเป็นคู่เหมาะอยู่ได้

คือสถาน บ้านเก้าห้อง แห่งนี้ไซร้ ถ้าทำไร่นาก็คงพอกิน

ต่างเข้าป่าหาไม้ไผ่มาได้เพราะ ปลูกกระท่อมสี่ห้องครอบครองถิ่น

ชัยภูมิดีกระไรใกล้วาริน ชื่อ ท่าจีน ไหลผ่านหมู่บ้านจร

เข้าหักล้างถางพงดงอ้อแขน ที่แทรกแซงถางแล้วจึงสร้างบ่อน

เพาะปลูกทำนาไร่ไม่นิ่งนอน ร่วมกันตอนนั้นมีไม่กี่คน

มีหัวหน้าผู้นำ ขุนกำแหง เป็นเรี่ยวแรงคุมลาวแตกคราวต้น

เพราะเป็นผู้รู้วิชากว่าพวกตน จึงให้ควบคุมคนร่วงมานาน

มิช้าก็เกิดไฟไหม้สยอง บ้านสี่ห้องถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน

ขุนกำแหงสงสัยในเหตุการณ์ หาโหรชาญวิชามาทำนาย

โหรทำนายทายว่ามีทางแก้ ควรเปลี่ยนแปรเลื่อนห้องให้หมองหาย

ควรสร้างบ้านเก้าห้องขัดห้องคลาย แถมถวายสิ่งสักการในย่านนี้

จัดตั้ง ศาลเจ้าปู่บ้านย่าเมือง ให้เป็นเครื่องคุ้มครองพวกน้องพี่

จะอยู่เย็นเป็นสุขไปทุกปี ท่านขุนทำตามที่โหรทำนาย

จึงหาทางสร้างเหย้ามีเก้าห้อง ตามคำของโหรเขาบอกเล่าหมาย

สร้างศาลเจ้าเคียงคู่ไม่ดูดาย ชวนหญิงชายช่วยกันหมั่นบูชา

เคยเจ็บไข้ได้ทุกข์กลับสุขแสน เคยคับแค้นกลับสินทรัพย์หนา

จากสภาพไม้ไผ่แล้วไพล่มา เปลี่ยนเป็นฝากระดานทุกด้านเทียว

สมัยขุนกำแหงนาวแหล่งนี้ เป็นผู้มีอำนาจฉลาดเฉลียว

ปฏิบัติหน้าที่ดีทีเดียว คือเรื่องเกี่ยวกับอำเภอเลิศเลอครัน

เก็บภาษีอากรขนอนน้ำ ตัดสินส่ำกรณีเกิดที่นั่น

พวกชาวบ้านร้านช่องยกยอกัน มิช้าพลันผู้คนเกลื่อนกล่นไป

ขุนกำแหงปกครองเก้าห้องจน ท่านวายชนม์มรดกตกทอดให้

ลูกหลานว่านเครือเชื้อวงศ์ใน ตระกูลใหญ่ชาวเวียงจันทร์ด้นดั้นมา

ล่วงเวลามาจนปัจจุบันนี้ ก็ล่วงเข้าเก้าสิบปีกว่า กว่า

บ้านเก้าห้อง ต้องไปทาง บางปลาม้า ใครศรัทธาเรื่องที่เกี่ยวชวนเที่ยวชม

 

.............จบแล้วจร้า.............

" นิทานย่านสุพรรณ "
โดย สุภร ผลชีวิน ผู้ตรวจการสหกรณ์ สุพรรณบุรี (ปี 2522 - 2526)
 

กลับไปหน้า รวม ตำนาน-นิทาน เมืองสุพรรณ

 

รวม ตำนาน-นิทาน
เมืองสุพรรณ

ขุนช้าง-ขุนแผน
ท่าตาจวง
กำมะเชียร
นิทานบ้านเก้าห้อง
สองพี่น้อง บางแม่หม้าย
บ้านยุ้งทลาย
นิทานบ้านสามชุก
ย่างนกเขา-กับห่าเมืองอู่ทอง
นิทานกระเหรี่ยงตะเพินคี่
ต้นตาลน้อยกว่าเมืองเพชรบุรี
วังตาเพชร
ลายเพชร-พลายบัว
บ้านพลูหลวง
วัดสำปะซิว
เขาชานหมาก
บ้านทึง 


Last modified: 15/08/14
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery