คนดีศรีสุพรรณ

 

 

ห้องคนดีศรีสุพรรณ จะบันทึกเรื่องราวประวัติ และผลงาน ของคนสุพรรณที่น่าภาคภูมิใจ จากความสำเร็จที่โดดเด่น นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้แล้ว  ยังจะสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของคนสุพรรณ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังในการสร้างความดีสืบต่อไป ...

 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ)
ชาวสุพรรณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให็กับถิ่นฐานบ้านเกิดของท่าน ที่เป็นพระสังฆราชา จนได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์สูงสุด ถึงสมเด็จพระสังฆราช คือสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก องค์ที่ 17 (ปุ่น สุขเจริญ) ทรงศึกษาปริยัติธรรม ได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ท่านเป็นพระที่มีความสามารถด้านการประพันธ์ ปรากฎผลงานมากมาย ทรงได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก องค์ที่ 17 เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม และอยู่ในพระสมณศักดิ์นี้จนสิ้นพรธชนม์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516

ดูรายละเอียด

 

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณศิริ)

พระอาจารย์ธรรมโชติ
พระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นพระมีวิทยาอาคมสูง และได้ลงวิทยาอาคมกับผ้าประเจียด ตะกรุดพิสมร แจกจ่ายให้กับนักรบค่ายบางระจัน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ในหนังสือไทยรบพม่าว่า พระอาจารย์ธรรมโชตินั้นได้หายสาบสูญไปหรือจะมรณภาพในเวลาเสียค่ายแก่พม่า หรือหนีรอดไปได้หาปรากฏไม่ แต่ตามความเชื่อและตำนานท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อค่ายบางระจันมีทีท่าว่าจะแตก ลูกศิษย์ใกล้ชิดพระอาจารย์ธรรมโชติก็ได้นิมนต์ท่านหลบหนีออกจากค่าย


ดูรายละเอียด

 

พระอาจารย์ธรรมโชติ

หลวงพ่อมุ่ย
หลวงพ่อมุ่ยท่านเป็นพระสมถะ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเสมอต้นเสมอปลาย ทำสิ่งใดแต่พอเหมาะพอควร มีความเมตตาแก่สัตว์โลกทั่วไปทุกหมู่เหล่า ท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ท่านเป็นพระที่ขยันในการศึกษาหาความรู้ทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องตัวเลขอักขระยันต์ คาถาอาคมของท่านเข้มขลังยิ่งนัก ทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อมุ่ยทุกรุ่น ได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมาก  เมื่อท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ร่างกายยังไม่เน่าเปื่อย ปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรจำนวนมาก

ดูรายละเอียด

 

หลวงพ่อมุ่ย

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต
เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)

ดูรายละเอียด

 

 

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
จากเด็กวัดชาวสุพรรณบุรี สู่การเป็นครู และฑูตสันถวไมตรี ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างประปาพระนคร ไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการสร้างถนน สะพานทุกแห่ง ร่วมทั้งพระที่นั่งอนันตสมาคมอันสง่างาม จนได้รับการพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยายมราช ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คุณงามความดีและความรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อตรง อุตสาหะ ของท่านเจ้าพระยายมราช ทำให้ท่านก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


ดูรายละเอียด

 

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

พระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) บุพการีทหารอากาศ
จากบ้านเรือนแพ อ.ศรีประจันต์ รับราชการเป็นนายร้อยตรี จนได้รับแต่งตั้งเป็น นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันพิเศษ กองพลที่ 5 ก่อนได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนวิชาการบินในประเทศฝรั่งเศส นับเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าศึกษาวิชาการบิน สำเร็จวิชาการบินตามหลักสูตรสโมสรการบินของฝรั่งเศส ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนการบินชั้นสูงของกองทัพบกฝรั่งเศส เป็นผู้บังคับการท่านแรกของ กองบินทหารบก กระทรวงกลาโหม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดีชั้นที่ 3 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เป็นเจ้ากรมอากาศยานทหารบก ท่านแรก

ดูรายละเอียด

พระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป)

นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21
เป็นบุคลที่มีความตั้งใจในการอุทิศเวลา อุทิศตัว เพื่อทำงานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ผลงานที่โดดเด่นเป็นการส่วนตัวคือการสร้างสิ่งต่างๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่โรงเรียนต่างๆ รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ตึกคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆ วัด สวนดอกไม้ ตามถนนต่างๆ หอนาฬิกา อาคารสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเล่นการเมืองระดับประเทศ


ดูรายละเอียด

นายบรรหาร ศิลปอาชา

มนตรี ตราโมท
ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย พ.ศ. 2528

เกิดที่บ้านท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง ศึกษาที่โรงเรียนปรีชาพิทยากร เข้ารับราชการประจำโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป์) นอกจากท่านจะมีฝีมือในการบรรเลงดนตรีแล้วท่านยังมีความสามารถในการแต่งเพลง ยังแต่งเพลงมาแล้วมากกว่า 200 เพลง มีทั้งเพลง 3 ชั้น เพลงเถา เพลงประวัติศาสตร์ เพลงระบำและเพลงเบ็ดเตล็ด และยังเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และครอบประสิทธิประสาทวิชาวิชาดนตรีไทยของกรมศิลปากร มีผลงานเขียนเรื่องสั้น ในหนังสือต่างๆ เช่น เรื่องปี่พาทย์ไทย ปี่ พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา เครื่องสายไทย ดุริยเทพดนตรีกับชีวิต วงดนตรีประกอบการแสดง โขน ฯลฯ

ดูรายละเอียด

 

มนตรี ตราโมท

แจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาคีตศิลป์
นาย แจ้ง คล้ายสีทอง เกิดในตระกูลศิลปิน คุณตา เป็นนักสวดคฤหัสถ์ บิดาเป็นผู้แสดงโขน พากย์โขน และเป็นตลกโขนที่มีชื่อเสียงในคณะโขนวัดดอนกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี มารดา เป็นนักร้องเพลงไทยเดิม และแม่เพลงพื้นบ้านผู้มีน้ำเสียงไพเราะยิ่ง รวมทั้งญาติพี่น้องอื่น ๆ ก็เป็นศิลปินพื้นบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกันทั้งหมด เริ่มต้นเข้ารับราชการในตำแหน่งคีตศิลปินจัตวา หรือตำแหน่งขับร้องเพลงไทย แผนกดุริยางค์ไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อเข้ามาอยู่ที่กรมศิลปากรซึ่งมีแต่ครูชั้นเลิศทั้งนั้น ครูแจ้งเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการขับและขยับกรับเสภาได้อย่างไพเราะ เพลงหลัก ๆ ที่มีชื่อเสียงนั้นก็คือ การขับเสภาในละครเรื่อง “ขุนช้าง ขุนแผน”

ดูรายละเอียด

 

แจ้ง คล้ายสีทอง

มนัส โอภากุล
 ท่านเป็นนักดนตรี นักโบราณคดีที่เลื่องชื่อในโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะ ความรู้ความสามารถทางด้านพระพุทธรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานเขียนที่มีคุณค่าอย่าง  “พระผงสุพรรณ” และ “ประวัติพระเมืองสุพรรณ ท่านเป็นต้นแบบของคนดีเมืองสุพรรณบุรี จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ พ่อผู้สร้าง "คนแห่งตำนานเพลงเพื่อชีวิต แอ๊ด คาราบาว" มนัส โอภากุล .... ท่านผู้นี้ เป็นพ่อของลูกที่ประสบความสำเร็จทั้ง 6 คน


ดูรายละเอียด

 

มนัส โอภากุล

สง่า มะยุระ
 สมัยก่อนตอนเรียนวิชาวาดเขียน หลายคนคงได้ใช้พู่กันยี่ห้อ "ภู่กัน ของ สง่า มะยุระ" กันเกือบทุกคน เป็นพู่กันคุณภาพดีเจ้าแรกของประเทศไทยในราคานักเรียน และผู้สร้างตำนานเครื่องมือระบายสีแบรนด์นี้ก็มีเรื่องราวที่เป็นตำนาน จากวัยเด็กแห่งอำเภอศรีประจันต์ สู่นักธุรกิจที่ทั่วประเทศรู้จัก และสุดท้ายบันปลายชีวิตก็อุทิศให้กับสังคม ด้วยการฝากผลงานอันงดงามและทรงคุณค่า เป็นมรดกของแผ่นดิน ... สง่า มะยุระ

ดูรายละเอียด

 

สง่า มะยุระ

วาณิช จรุงกิจอนันต์ นักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี 2527
ชาวอำเภอบางปลาม้า
จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุง
วิทย์" และปริญญาโท จากคณะศิลปะมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองลองบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนักเขียนประจำให้แก่ บริษัท มติชน จำกัด งานเขียนที่สร้างชื่อชุด "จดหมายถึงเพื่อน" ซึ่งเขียนเล่าเรื่องระหว่างไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา มีผลงานหลายรูปแบบทั่งเรื่องสั้น นวนิยายหลายเรื่อง เช่น แม่เบี้ย ตุ๊กตา และ เคหาสน์ดาว ร้อยกลอง บทความ สารคดี บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ...
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ด้วยโรคลูคีเมียเฉียบพลัน


ดูรายละเอียด

 

วาณิช จรุงกิจอนันต์

สุรพล สมบัติเจริญ ราชาเพลงลูกทุ่งตลอดกาล
จบชั้นประถมจาก โรงเรียนประสาทวิทย์ มาเรียนต่อที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ต่อมาได้เข้ารับราชการประจำ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้รับความรู้เกี่ยวกับการดนตรีและร้องเพลง ... เพลง 'น้ำตาลาวเวียง' เป็นเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียง ... สาเหตุที่ทำให้ "สุรพล" ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาเพลง
ลูกทุ่ง เพราะความอัจฉริยะในตัวเองที่สามารถร้องและแต่งเพลง ซึ่งยังคงเป็นที่จดจำจนทุกวันนี้ อาทิ ลืมไม่ลง, ดำเนินจ๋า, สาวสวนแตง, น้ำตาจ่าโท, และ 16 ปีแห่งความหลัง ...

ดูรายละเอียด

สุรพล สมบัติเจริญ

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ราชาเพลงแหล่
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)  เมื่อปี พ.ศ. 2540
เป็นชาวอำเภอบางปลาม้า เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทย โดยสร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วน ในจำนวนนั้นเป็นเพลงดังที่ฮิตติดหูมากมาย และแต่งเพลงสร้างชื่อให้ลูกศิษย์มาแล้วมากมาย โดยศิษย์เอกที่โด่งดังของไวพจน์มี ขวัญจิต ศรีประจันต์ , เพชร โพธาราม (เพลง ต.ช.ด.ขอร้อง) และ พุ่มพวง ดวงจันทร์ (เพลงแก้วรอพี่ , นักร้องบ้านนอก) นอกจากนั้นก็ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลาง เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ ชนิดหาตัวจับได้ยาก ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอทำขวัญอันดับหนึ่งของเมืองไทย

ดูรายละเอียด

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

สายัณห์ สัญญา
ความรู้มีเพียงแค่ชั้น ป4 ผมสัญจรจากดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ดินแดนบ้าป่า สายัณห์ สัญญา ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหลังจากการถึงแก่
กรรมของสุรพล สมบัติเจริญ แม้จะไม่เคยได้รับรางวัลทางการร้องเพลงใด ๆ เลยก็ตาม แต่ สายัณห์ ก็เป็นนักร้องที่มีเสน่ห์ มีคำออดอ้อนแม่ยก แฟนเพลง ผู้สนับสนุน ด้วยประโยคที่คุ้นเคยคือ รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนาน ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของพระเอกลิเก มีการไว้เคราแพะเป็น เอกลักษณ์ประจำตัว

ดูรายละเอียด

สายัณห์ สัญญา

ขวัญจิต ศรีประจันต์ ....ตำนานแม่เพลงอีแซว
ศิลปินแห่งชาติ (เพลงพื้นบ้านแห่งยุค) ปี 2539
ขวัญจิต ศรีประจันต์ สนใจเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่อายุ 15 ปี เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ และวรรณคดีเก่าๆของไทยอ่านแล้วก็นำเนื้อหานั้นมาแต่งเป็นเพลงอีแซว ร้องเล่นจนเกิดความแตกฉาน มีความแตกฉานในเรื่องเพลงอีแซวมากยิ่งขึ้น สามารถเขียนเพลงเอง เพื่อใช้ในการแสดงและโต้ตอบเพลงสดๆ กับพ่อเพลงได้อย่างคมคายเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม

ดูรายละเอียด

ขวัญจิต ศรีประจันต์

พุ่มพวง ดวงจันทร์

พุ่มพวง ดวงจันทร์ (รำพึง จิตรหาญ) ราชินีเพลงลูกทุ่ง ผู้โด่งดัง ที่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แสนอัศจรรย์ อ่านหนังสือไม่ออก แต่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงแบบหาใครเทียบได้ยาก และบางมุมของชีวิตที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตา จากวันนั้นจนถึงวันนี้ การจากไป " พุ่มพวง ดวงจันทร์ " ไม่เคยห่างหายไปจากดวงใจคนไทยทั้งชาติ เด็กรุ่นใหม่ยังคงนำเพลงอมตะของเธอมาขับร้องแข่งขันประชันเสียง สมแล้วกับตำแหน่ง "ราชินีลูกทุ่ง"

ดูรายละเอียด

พุ่มพวง ดวงจันทร์

อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม)
บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกใบนี้ เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้หลายคนลุกขึ้นมาทำสิ่งดีดีเพื่อสังคม โครงการต่างๆที่จัดขึ้นเกิดผลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ทำให้โลกใบนี้งดงามด้วยแรงใจแรงศัทธา และกิจกรรมแห่งศัทธาจะยังคงเดินหน้าต่อไป ...

ดูรายละเอียด

อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม)

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

 

Last modified: 11/09/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other