จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
คนดีศรีสุพรรณ

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม-รีสอร์ท
ร้านอาหาร
แผนที่
การเดินทาง
อื่นๆ
รวมภาพถ่ายสุพรรณ
 

เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ
ประเพณี - เรื่องน่ารู้
นิทาน - ตำนาน
ไหว้พระเก้าวัด
กิจกรรมสนุกสนาน
ของฝากน่าซื้อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม-โรงละครฯ
เบอร์โทรศัพท์สำคัญ

 

   ห้องคนดีศรีสุพรรณนี้ มีผู้หวังดีท่านหนึ่งแนะนำเข้ามา ข้อมูลบางส่วนก็มีนำลงไว้บ้างแล้ว แต่อาจจะแทรกอยู่ใน สถานที่สำคัญต่างๆ ผมจึงนำมารวมเป็นหมวดหมู่ในห้องนี้ก่อน และจะได้เพิ่มบุคคลท่านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้นำลงในโอกาสต่อไป คนดีศรีสุพรรณ จะบันทึกเรื่องราวประวัติ และผลงาน ของคนสุพรรณที่น่าภาคภูมิใจ จากความสำเร็จที่โดดเด่น นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้แล้ว  ยังจะสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของคนสุพรรณ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังในการสร้างความดีสืบต่อไป

   
  
 คนดีศรีสุพรรณ
สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณศิริ)
ชาวสุพรรณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให็กับถิ่นฐานบ้านเกิดของท่าน ที่เป็นพระสังฆราชา จนได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์สูงสุด ถึงสมเด็จพระสังฆราช คือสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก องค์ที่ 17 (ปุ่น สุขเจริญ) ทรงศึกษาปริยัติธรรม ได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ท่านเป็นพระที่มีความสามารถด้านการประพันธ์ ปรากฎผลงานมากมาย ทรงได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก องค์ที่ 17 เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม และอยู่ในพระสมณศักดิ์นี้จนสิ้นพรธชนม์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2516

ดูรายละเอียด


พระอาจารย์ธรรมโชติ
พระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นพระมีวิทยาอาคมสูง และได้ลงวิทยาอาคมกับผ้าประเจียด ตะกรุดพิสมร แจกจ่ายให้กับนักรบค่ายบางระจัน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ในหนังสือไทยรบพม่าว่า พระอาจารย์ธรรมโชตินั้นได้หายสาบสูญไปหรือจะมรณภาพในเวลาเสียค่ายแก่พม่า หรือหนีรอดไปได้หาปรากฏไม่ แต่ตามความเชื่อและตำนานท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อค่ายบางระจันมีทีท่าว่าจะแตก ลูกศิษย์ใกล้ชิดพระอาจารย์ธรรมโชติก็ได้นิมนต์ท่านหลบหนีออกจากค่าย


ดูรายละเอียด

หลวงพ่อมุ่ย
ท่านเป็นพระที่ขยันในการศึกษาหาความรู้ทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องตัวเลขอักขระยันต์ คาถาอาคมของท่านเข้มขลังยิ่งนัก ทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อมุ่ยทุกรุ่น ได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมาก อาทิเช่น รูปเหมือนปั๊มลอยองค์รุ่นแรกปี พ.ศ. 2497 ตะกรุดธงมหาราช ผ้ายันต์ แหนบ สิงห์ แหวน เหรียญเสมาปี พ.ศ. 2493 รูปถ่ายภาพขาวดำเหรียญรูปเหมือน พระสมเด็จตะกรุดสามกษัตริย์ ฯลฯ เมื่อท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ร่างกายยังไม่เน่าเปื่อย ปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรจำนวนมาก


ดูรายละเอียด

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต
เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education)

ดูรายละเอียด


เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
จากเด็กวัดชาวสุพรรณบุรี สู่การเป็นครู และฑูตสันถวไมตรี ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างประปาพระนคร ไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการสร้างถนน สะพานทุกแห่ง ร่วมทั้งพระที่นั่งอนันตสมาคมอันสง่างาม จนได้รับการพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยายมราช ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คุณงามความดีและความรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการด้วยความซื่อตรง อุตสาหะ ของท่านเจ้าพระยายมราช ทำให้ท่านก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


ดูรายละเอียด

พระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) บุพการีทหารอากาศ
จากบ้านเรือนแพ อ.ศรีประจันต์ บุตรคนที่หนึ่งของ หลวงอนุกูลราชกิจ (ทอง สุวรรณประทีป) นางอนุกูลราชกิจ (หรุ่น สุวรรณประทีป) บิดามารดาส่งเข้าไปเป็นลูกศิษย์วัด เพื่อเรียนหนังสือกับพระ เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) โรงเรียนมหาพฤฒาราม เริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนนายร้อยทหารบก รับราชการเป็นนายร้อยตรี จนได้รับแต่งตั้งเป็น นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันพิเศษ กองพลที่ 5 ก่อนได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนวิชาการบินในประเทศฝรั่งเศส เข้าฝึกอบรมที่โรงเรียนการบิน วิลลาคูเบลย์ นับเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าศึกษาวิชาการบิน สำเร็จวิชาการบินตามหลักสูตรสโมสรการบินของฝรั่งเศส ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนการบินชั้นสูงของกองทัพบกฝรั่งเศส เป็นผู้บังคับการท่านแรกของ กองบินทหารบก กระทรวงกลาโหม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดีชั้นที่ 3 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เป็นเจ้ากรมอากาศยานทหารบก ท่านแรก
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2493 ได้รับพระราชทานยศเป็น พลอากาศโท
http://www.pantown.com/

ดูรายละเอียด


นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21
เป็นบุคลที่มีความตั้งใจในการอุทิศเวลา อุทิศตัว เพื่อทำงานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ผลงานที่โดดเด่นเป็นการส่วนตัวคือการสร้างสิ่งต่างๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่โรงเรียนต่างๆ รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ตึกคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆ วัด สวนดอกไม้ ตามถนนต่างๆ หอนาฬิกา อาคารสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเล่นการเมืองระดับประเทศ


ดูรายละเอียด

มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย พ.ศ. 2528
เกิดที่บ้านท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง ศึกษาที่โรงเรียนปรีชาพิทยากร เข้ารับราชการประจำโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป์) นอกจากท่านจะมีฝีมือในการบรรเลงดนตรีแล้วท่านยังมีความสามารถในการแต่งเพลง ยังแต่งเพลงมาแล้วมากกว่า 200 เพลง มีทั้งเพลง 3 ชั้น เพลงเถา เพลงประวัติศาสตร์ เพลงระบำและเพลงเบ็ดเตล็ด และยังเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และครอบประสิทธิประสาทวิชาวิชาดนตรีไทยของกรมศิลปากร มีผลงานเขียนเรื่องสั้น ในหนังสือต่างๆ เช่น เรื่องปี่พาทย์ไทย ปี่ พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา เครื่องสายไทย ดุริยเทพดนตรีกับชีวิต วงดนตรีประกอบการแสดง โขน ฯลฯ

ดูรายละเอียด


แจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาคีตศิลป์
นาย แจ้ง คล้ายสีทอง เกิดในตระกูลศิลปิน คุณตา เป็นนักสวดคฤหัสถ์ บิดาเป็นผู้แสดงโขน พากย์โขน และเป็นตลกโขนที่มีชื่อเสียงในคณะโขนวัดดอนกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี มารดา เป็นนักร้องเพลงไทยเดิม และแม่เพลงพื้นบ้านผู้มีน้ำเสียงไพเราะยิ่ง รวมทั้งญาติพี่น้องอื่น ๆ ก็เป็นศิลปินพื้นบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกันทั้งหมด เริ่มต้นเข้ารับราชการในตำแหน่งคีตศิลปินจัตวา หรือตำแหน่งขับร้องเพลงไทย แผนกดุริยางค์ไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อเข้ามาอยู่ที่กรมศิลปากรซึ่งมีแต่ครูชั้น
เลิศทั้งนั้น
ครูแจ้งเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการขับและขยับกรับเสภาได้อย่างไพเราะ เพลงหลัก ๆ ที่มีชื่อเสียงนั้นก็คือ การขับเสภาในละครเรื่อง “ขุนช้าง ขุนแผน”

ดูรายละเอียด


มนัส โอภากุล
พ่อผู้สร้าง "คนแห่งตำนานเพลงเพื่อชีวิต แอ๊ด คาราบาว" มนัส โอภากุล .... ท่านผู้นี้ เป็นพ่อของลูกที่ประสบความสำเร็จทั้ง 6 คน ท่านเป็นนักดนตรี นักโบราณคดีที่เลื่องชื่อในโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะ ความรู้ความสามารถทางด้านพระพุทธรูปในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานเขียนที่มีคุณค่าอย่าง  “พระผงสุพรรณ” และ “ประวัติพระเมืองสุพรรณ ท่านเป็นต้นแบบของคนดีเมืองสุพรรณบุรี จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์


ดูรายละเอียด

วาณิช จรุงกิจอนันต์ นักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี 2527
ชาวอำเภอบางปลาม้า
จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุง
วิทย์" และปริญญาโท จากคณะศิลปะมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองลองบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนักเขียนประจำให้แก่ บริษัท มติชน จำกัด งานเขียนที่สร้างชื่อชุด "จดหมายถึงเพื่อน" ซึ่งเขียนเล่าเรื่องระหว่างไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา มีผลงานหลายรูปแบบทั่งเรื่องสั้น นวนิยายหลายเรื่อง เช่น แม่เบี้ย ตุ๊กตา และ เคหาสน์ดาว ร้อยกลอง บทความ สารคดี บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ...
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ด้วยโรคลูคีเมียเฉียบพลัน


ดูรายละเอียด

สุรพล สมบัติเจริญ ราชาเพลงลูกทุ่งตลอดกาล
จบชั้นประถมจาก โรงเรียนประสาทวิทย์ มาเรียนต่อที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ต่อมาได้เข้ารับราชการประจำ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้รับความรู้เกี่ยวกับการดนตรีและร้องเพลง ... เพลง 'น้ำตาลาวเวียง' เป็นเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียง ... สาเหตุที่ทำให้ "สุรพล" ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาเพลง
ลูกทุ่ง เพราะความอัจฉริยะในตัวเองที่สามารถร้องและแต่งเพลง ซึ่งยังคงเป็นที่จดจำจนทุกวันนี้ อาทิ ลืมไม่ลง, ดำเนินจ๋า, สาวสวนแตง, น้ำตาจ่าโท, และ 16 ปีแห่งความหลัง ... สุรพล ถูกลอบยิงเสียชีวิต หลังจากการแสดงบนเวทีที่วิกแสงจันทร์ บริเวณริม
ถนนมาลัยแมน ตรงข้ามวัดหนองปลาไหล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อกลางดึกของคืน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2511 เมื่ออายุเพียง 37 ปี 10 เดือน 23 วัน

ดูรายละเอียด


ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ราชาเพลงแหล่
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)  เมื่อปี พ.ศ. 2540
เป็นชาวอำเภอบางปลาม้า เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทย โดยสร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วน ในจำนวนนั้นเป็นเพลงดังที่ฮิตติดหูมากมาย และแต่งเพลงสร้างชื่อให้ลูกศิษย์มาแล้วมากมาย โดยศิษย์เอกที่โด่งดังของไวพจน์มี ขวัญจิต ศรีประจันต์ , เพชร โพธาราม (เพลง ต.ช.ด.ขอร้อง) และ พุ่มพวง ดวงจันทร์ (เพลงแก้วรอพี่ , นักร้องบ้านนอก) นอกจากนั้นก็ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลาง เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ ชนิดหาตัวจับได้ยาก ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอทำขวัญอันดับหนึ่งของเมืองไทย

ดูรายละเอียด


สายัณห์ สัญญา
ความรู้มีเพียงแค่ชั้น ป4 ผมสัญจรจากดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ดินแดนบ้าป่า สายัณห์ สัญญา ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหลังจากการถึงแก่
กรรมของสุรพล สมบัติเจริญ แม้จะไม่เคยได้รับรางวัลทางการร้องเพลงใด ๆ เลยก็ตาม แต่ สายัณห์ ก็เป็นนักร้องที่มีเสน่ห์ มีคำออดอ้อนแม่ยก แฟนเพลง ผู้สนับสนุน ด้วยประโยคที่คุ้นเคยคือ รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนาน ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของพระเอกลิเก มีการไว้เคราแพะเป็น เอกลักษณ์ประจำตัว

ดูรายละเอียด


ขวัญจิต ศรีประจันต์ ....ตำนานแม่เพลงอีแซว
ศิลปินแห่งชาติ (เพลงพื้นบ้านแห่งยุค) ปี 2539
ขวัญจิต ศรีประจันต์ สนใจเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่อายุ 15 ปี เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ และวรรณคดีเก่าๆของไทยอ่านแล้วก็นำเนื้อหานั้นมาแต่งเป็นเพลงอีแซว ร้องเล่นจนเกิดความแตกฉาน มีความแตกฉานในเรื่องเพลงอีแซวมากยิ่งขึ้น สามารถเขียนเพลงเอง เพื่อใช้ในการแสดงและโต้ตอบเพลงสดๆ กับพ่อเพลงได้อย่างคมคายเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม

ดูรายละเอียด


พุ่มพวง ดวงจันทร์

พุ่มพวง ดวงจันทร์ (รำพึง จิตรหาญ) ราชินีเพลงลูกทุ่ง ผู้โด่งดัง ที่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แสนอัศจรรย์ อ่านหนังสือไม่ออก แต่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงแบบหาใครเทียบได้ยาก และบางมุมของชีวิตที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตา จากวันนั้นจนถึงวันนี้ การจากไป " พุ่มพวง ดวงจันทร์ " ไม่เคยห่างหายไปจากดวงใจคนไทยทั้งชาติ เด็กรุ่นใหม่ยังคงนำเพลงอมตะของเธอมาขับร้องแข่งขันประชันเสียง สมแล้วกับตำแหน่ง "ราชินีลูกทุ่ง"

ดูรายละเอียด


พันตรีประทีป สุพรรณโรจน์ วาทยกรลูกชาวนา

ลูกชาวนาากสุพรรณ ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนและสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนดุริยางค์กองทัพบก จากนั้นได้ไปศึกษาหลักสูตร Band Master Course หรือผู้ควบคุมวงที่ Royal Military School of Music, Kneller Hall และ Kingston University ได้รับรางวัลนักเรียนนอกประเทศสหราชอาณาจักรยอดเยี่ยม (Best Oversea Student) และรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมและคะแนนสูงสุด (Best All-Round Student) ประจำปี 2541 ปัจจุบัน ได้รับราชการอยู่ที่แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารบก เป็นผู้อำนวยเพลงของนักเรียนดนตรีในโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา วง Dr. Sax Chamber Orchestra
http://www.msticket.music.mahidol.ac.th

ดูรายละเอียด


   


Last modified: 16/08/16
Copy  Right © 2545
suphanbiz@hotmail.co.th
จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery