ประเพณีสงกรานต์ ดอนเจดีย์

ประเพณีสงกรานต์ ดอนเจดีย์

 

 

ประเพณีสงกรานต์ ดอนเจดีย์

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอดอนเจดีย์
13 เมษายน 2561
ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งการชุดไทยย้อนยุคสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 8.00 น. ชมขบวนแห่รถบุปผชาติและการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคในขบวนแห่รถบุปผชาติ
เวลา 9.30 น. นายอำเภอดอนเจดีย์ กล่าวเปิดงานและร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอดอนเจดีย์ พิธีถวายน้ำสรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูล เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าพิกัด GPS 14.631995, 100.020522

 

 

Last modified: 04/04/18

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other