ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น

ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น 

 

 

ต้นเซียง ด่านช้าง

 

ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น 

บ้านกกเต็น หมู่บ้านเล็กๆในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบรี เส้นทางผ่านที่จะไปอุทยานแห่งชาติพุเตย (พุเตย1) ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณ มีชื่อเรียกกันว่า "ต้นเซียง" มีความสูงหลายสิบเมตร บริเวณลำโคนมีพูพอนแผ่กว้างกว่า 20 คนโอบ และมีอายุนับร้อยปี เป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าที่ยังหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ร่วมชื่นชม


ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น

 

ต้นเซียง สุพรรณบุรี

 

พูพอน เป็นรากไม้ที่ขึ้นนูนเป็นปม เป็นปีก หรือเป็นพูบริเวณโคนต้นเหนือพื้นดิน โดยแผ่ขยายออกไปรอบ ๆ เพื่อพยุงลำต้นที่สูงใหญ่

 


 

ต้นเลียงผึ้ง (เซียง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus albipila (Miq.) King.

 

ที่มา: www.สมุนไพร.ไทย

 


 

ต้นเซียง มีชื่อเรียกแตกต่างกันในหลายพื้นที่ บางทีก็เรียก “ต้นผึ้ง” หรือ “ยวนผึ้ง” มาจากการเป็นต้นไม้ที่มีผึ้งหลวงชอบทำรัง ต้นหนึ่ง ๆ จะมีรังผึ้งจำนวนหลายรัง บางต้นมีจำนวนนับร้อยรัง มีความสูงถึง 50 เมตร มีอายุยืนยาวหลายร้อยปี พบในหลายจังหวัด ที่ใกล้ๆกับบ้านกกเต็นก็เป็น "ต้นเซียงที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี" ต้นผึ้ง จ.ราชบุรี "ต้นเรือง จ.พะเยา" "ต้นยวนยักษ์ วนอุทยานห้วยน้ำซับ" ต้นยวนผึ้ง จังหวัดน่าน  "ต้นเซียงใหญ่ จ.เลย"

 


 

ต้นไม้ยักษ์ สุพรรณบุรี

ลาวครั่ง หรือ ลาวภูครัง บ้านกกเต็น

 

ชาวบ้านกกเต็น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวครั่ง หรือ ลาวภูครัง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในเมืองภูครัง ทางฝั่งซ้ายของลุ่มแม่น้ำโขง เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเมืองสุพรรณบุรี และเมืองนครชัยศรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประเพณีสำคัญ ขึ้นศาลจ้าวนาย ชาวลาวครั่งจะมีความผูกพันทางเครือญาติ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่มีการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์

 

 

ทางเข้า: ซอยดอกแก้ว ตรงข้ามประตูวัดกกเต็น

14°56'48.2"N 99°35'26.8"E

 

ต้นเซียงยักษ์ บ. กกเต็นอ.ด่านช้าง

ค่าพิกัด GPS 14.946717,99.590773

แผนที่การเดินทาง

ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น แผนที่ การเดินทาง

ขอบคุณข้อมูลรูปภาพ: นายหนึ่ง แคมป์ ชิวชิว

ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น

ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น

ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น

ลาวครั่ง หรือ ลาวภูครัง บ้านกกเต็น

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

 

 

https://goo.gl/maps/LETb9m5YzSN9N5q96

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรีhome suphanbiz

Last modified: 24/07/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other