จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

 


 


ขอเชิญเที่ยวงาน
บุญเดือนสิบ สืบสานประเพณี วิถีใต้ ครั้งที่ 4
วัดรอเจริญ
วันที่ 23-24 กันยายน 2559

งานบุญประเพณี ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของชาวปักษ์ใต้กำหนดการงานบุญประเพณีสารทเดือน 10 วิถีใต้ ครั้งที่ 4 ปี 2559
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2559
ณ วัดรอเจริญ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
..............................
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 (ฉลองหมรับ)
เวลา 16.00 น. ตั้งหมรับของสมาคมชาวปักษ์ใต้ ณ บ้านนายกสมาคมฯ
เวลา 17.00 น. ฉลองหมรับ ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
เวลา 20.00 น. ชมการแสดงหนังตลุง จากร้าน ครัวหนังตลุง
เวลา 21.30 น. สาธิตการว่าเพลงบอกโดย เพลงบอกโมทย์ หลานรอดหลอ
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
เวลา 07.00 น. รถขบวนหมรับพร้อมตั้งขบวนบนถนนบริเวณด้านหน้า ศูนย์ ปภ.เขต 2
เวลา 08.30 น. เคลื่อนขบวน เส้นทาง มาลัยแมน ขวา หอนาฬิกาเข้าถนนเณรแก้ว
ขวาเข้าถนนนางพิมพ์ ซ้ายเข้าถนนพระพันวษา ขวาเข้าถนนขุนไกร
ขวาเข้าถนนหมื่นหาญ ขวาเข้าถนนพระพันวษา ซ้ายข้ามสะพานวัด
พระรูป ซ้ายเข้าถนนขุนช้าง ตรงไปวัดรอเจริญ (ระยะทาง 16 ก.ม.)
เวลา 09.49 น. ขบวนถึงวัด แห่หมรับรอบโบสถ์ 3 รอบ
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- ชมการแสดงมโนราห์
- พิธีชิงชิงเปรต
- กิจกรรมการละเล่น ปีนเสาน้ำมัน(เสาเปรต)
เวลา 15.00 น. เสร็จพิธี

https://www.facebook.com/chawtaisuphan

 

ค่าพิกัด GPS 14.415489, 100.131198

 

คำขวัญอำเภอบางปลาม้า

เกษตรกรรมล้ำหน้า
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และอาหาร
แหล่งวัฒนธรรมยืนนาน
สืบสานคุณภาพชีวิต

สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอบางปลาม้า


ตลาดเก้าห้อง 100 ปี
อุทยานมัจฉาวัดป่าพฤกษ์
บางแม่หม้ายโฮมสเตย์
วัดเจ้าขาว อุทยานมัจฉา
วัดสวนหงส์
วัดน้อยหลวงพ่อเนียม
แผนที่อำเภอบางปลาม้า

 

 


 


Last modified: 21/09/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery