จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 

 


มหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
11-13 มีนาคม 2559
ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

   จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานมรดกทางปัญญาวัฒนธรรมชาติ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
   ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และอนุรักษ์ฟื้นฟูถ่ายทอดมรดกผ้าถิ่นไทยให้แพร่หลาย รวมทั้งให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางปัญญาของวัฒนธรรมชาติและส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานอย่างยั่งยืน ซึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีผ้าถิ่นจำนวนมาก เช่น ผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณ
   ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเดินแบบผ้าถิ่นไทย สัมมนาผ้าถิ่นไทย การประกวดเดินแบบแฟชั่นเยาวชนรักษ์ผ้าไทย อายุไม่เกิน 18 ปี การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดจำหน่ายผ้าถิ่นไทยและสินค้าทางวัฒนธรรม 4 ภาค

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โทรศัพท์
035-536045, 035-536058
โทรสาร 035-536045

http://www.m-culture.go.th/ewtadmin/ewt/suphanburi
 


Last modified: 14/03/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery