จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณ


 

 

 

 

 
ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณ
  
ตลาดโบราณเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองสุพรรณ มีอายุประมาณ 100 ปี อยู่ในอำเภอศรีประจันต์ รูปแบบ เป็นบ้านเรือนไม้เก่า 2 ชั้น ที่ยังคงรูปลักษณ์ในอดีต ตลาดแห่งนี้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ในปี 2551
   ตลาดอาจจะไม่คึกคักนัก แต่ก็จะได้บรรยากาศของตลาดเก่าที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังเป็นฉากสำคัญๆ ในภาพยนต์และละครดังๆ มากมายหลายเรื่อง เรียกว่าถ้าตามรอยหนังดัง ที่มีฉากย้อนยุค หรือตลาดเก่าในชนบท ตลาดศรีประจันต์ เป็นตลาดที่เป็นฉากในละครเหล่านั้นมากที่สุดเลยก็ว่าได้

บ้านท่านเจ้าคุณ 
อยู่ในตลาดเก่า ศรีประจันต์  เจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต เป็นบุคคลที่ได้รับการยอย่อง ให้เป็นกวีทางศาสนาพุทธและเป็นเพชรน้ำเอกของโลก มีผลงานในการเขียนหนังสือมากมาย อดีตบ้านของท่านเคยเป็นร้านขายผ้า ซึ่งในปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม รวมทั้งยังได้เก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนไว้ให้ชมด้วย

ประวัติท่านเจ้าคุณ ป.อ. ปยุตฺโต
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) นามเดิม:ประยุทธ์ อารยางกูร หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป.อ. ปยุตฺโต" เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 5 จากบุตรเก้าคน ของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร ทางครอบครัวประกอบกิจการค้าขายผ้าแพร ผ้าไหม ขายของชำ และโรงสีไฟ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 12 ปี เมื่อ ปีพ.ศ. 2494 และเข้ามาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร จนสอบได้นักธรรมเอก และเปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร เป็นรูปที่สองในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นรูปที่สี่ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยได้รับการอุปสมบทโดยเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) นอกจากนี้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับรวมมีมากกว่า 15 สถาบัน ซึ่งนับว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากที่สุดในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2549 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2559 ได้รับรับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็น
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

*** สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นราชทินนามของ "พระพุทธโฆสะ" พระภิกษุชาวอินเดีย ได้รับยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ฝ่ายเถรวาท ได้ประพันธ์วรรณกรรมบาลีไว้หลายเล่ม เช่น วิสุทธิมรรค สมันตปาสาทิกา เป็นต้น ในสุวรรณภูมิจึงมีการใช้นามของท่านเป็นราชทินนามสำหรับพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณสูงสุดในด้านคันถธุระ

ครบรอบ 13 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต
วันที่ 12 มกราคม 2562
ณ ตลาดเก่าศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ประชาชนชาวอำเภอศรีประจันต์ ร่วมจัดงานครบรอบ 12 ปี ในการก่อตั้ง ชาติภูมิสถาน "ป.อ.ปยุตฺโต" ซึ่งเป็นชาตกาลของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กวีทางศาสนาพุทธ และเป็นเพชรน้ำเอกของโลก ณ ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้ที่เคารพนับถือและศิษยานุศิษย์ ได้สร้างกุศล และกำลังใจ แด่พระผู้ทำหน้าที่เป็นพุทธบุตร และเป็นผู้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย

รับฟังปาฐกถาธรรม โดย "พระไพศาล วิสาโล" ฟังบทกวีจากศิลปินแห่งชาติ "อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" และเสียงขลุ่ยครวญโดย อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
พิพิธภัณฑ์ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต โทร.
089-1187728
 


 


ค่าพิกัด GPS 14.620130, 100.146701
สอบถามข้อมูล

บ้านท่านเจ้าคุณ
เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์
เวลา 09.00-17.00 น.

หยุดวันจันทร์
ติดต่อสอบถาม
โทร.
035-548722

แผนที่การเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอศรีประจันต์
บ้านควาย
ตลาดเก่าศรีประจันต์
วัดบ้านกร่าง
สวนอินทผลัม (สวนพืชไร้ดิน)
วัดเถรพลาย
นาแห้วสุพรรณบุรี


Last modified: 14/01/19
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery