จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
สามชุก ตลาดร้อยปี


 

 

 

 

 
สามชุก ตลาดร้อยปี
   ย้อนเวลา... ค้นหาภาพความทรงจำที่อาจลืมเลือน ภาพอดีตที่ยังคงอยู่ แม้เวลาจะผ่านไปแสนนาน ตลาดเก่าที่มีชีวิต และคอยเล่าเรื่องราวของวันเวลาที่กำลังจะจางหายไปจากความรู้สึก และความทรงจำให้กับผู้คนที่ผ่านมายังตลาดแห่งนี้
   ตัวอำเภอยังเป็นตลาดเก่าที่สร้างด้วยไม้เรียงติดกัน อยู่ริมฝังตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน, สถาปัตยกรรมโบราณ เชิงชายไม้แกะสลัก อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงค์ จีนารักษ์ - ร้านขายยาจีน - ไทยโบราณ - ร้านกาแฟโบราณ - ร้านถ่ายรูปโบราณ ฯลฯ ยังคงมีสภาพ และรูปแบบเดิมเหมาะแก่การอนุรักษ์ และรักษาให้เป็นบันทึกของชีวิตริมแม่น้ำท่าจีนอีกแห่งหนึ่ง .....

สามชุก ตลาดร้อยปี

ในอดีต..บ้านสามชุกได้ชื่อว่าเป็นท่าเรือทางการค้าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ผู้ที่เดินทางจากตัวเมืองไปอำเภออื่นๆที่เลยออกไป จำเป็นต้องหยุดพักที่สามชุก เพราะได้เวลาค่ำพอดี นอกจากนั้นยังเป็นที่ที่พวกกระเหรี่ยงนำของจากป่า บรรทุกเกวียนมาขายให้พ่อค้าทางเรือ และซื้อของจำเป็นกลับไป 
ในสมัยหนึ่งบ้านสามชุกขึ้นกับอำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อปี พ.ศ. 2437 ต่อมาปี พ.ศ. 2454 จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งบริเวณหมู่บ้านสำเพ็ง และเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอสามชุกเมื่อปี พ.ศ. 2457
มีเนื้อที่ 362 ตารางกิโลเมตร มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน 

อำเภอสามชุก มีประวัติจารึกว่าเคยเป็น ดินแดนที่มีความยิ่งใหญ่ในอดีต ในฐานะที่เป็นเสมือนเมืองท่าที่สำคัญของ จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ได้เคยเป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่มาแต่โบราณ 
จากการขุดพบเทวรูปยืน เนื้อหินสีเขียวขนาดใหญ่องค์หนึ่ง ใน พ.ศ. 2522 ที่บ้านเนินพระ ต.บ้านสระ อ.สามชุก ทำให้นักโบราณคดีเริ่มขุดค้น และเชื่อว่า
 ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยขอมแห่งหนึ่ง ที่มีความสำคัญ โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ใน อาณาจักรทวารวดีระหว่าง พ.ศ.ที่ 16-18 จากการขุดพบ ได้พบลายปูนปั้นเป็นจำนวนมาก เช่น เศียรเทวดา พระพิมพ์เนื้อชิน นางอัปสร พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลายเทพพนม เศียรอสูรขนาดใหญ่ รูปสัตว์ที่ประดับศาสนสถาน  ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงค์จีนารักษ์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน ซึ่งสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของเมืองสามชุก ตลาดสามชุก สังคม และสภาพวิถีชีวิต
ของผู้คนสามชุก มีการแสดงประวัติเจ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ คือ ท่านขุนจำนงจีนารักษ์ และกล่าวถึงโครงการสามชุกเมืองน่าอยู่ มีการจัดแสดงผลงานศิลปะผ่านภาพวาด และลายเส้นเกี่ยวกับสามชุกของนักศึกษา

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  อาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้เดิมเป็นบ้านของ ขุนจำนง จีนารักษ์ ตั้งอยู่ในตลาดสามชุก ซอย 2 ลักษณะเป็นอาคารไม้สามชั้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ. ศ. 2459
อายุกว่า 100 ปี มาแล้ว นางเคี่ยวยี่ จีนารักษ์ ทายาทคนปัจจุบัน ได้อนุญาตให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก ปรับปรุงบ้านจัดทำพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน


รวมอาหารร้านอร่อย ของกิน ของฝาก ในตลาดสามชุกร้อยปี 
 ปัจจุบัน... ด้วยความร่วมมือกันของชุมชน ทำให้ตลาดสามชุก เป็นตลาดโบราณที่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆตลาดที่มีอายุเก่าแก่ ได้กลับมาค้าขายกันเช่นอดีต โดยปรับปรุงดูแล และยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเมื่อนับร้อยปี จนกระทั้งี พ.ศ. 2552 ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี ได้รับ

รางวัลมรดกโลก ประเภทอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
แห่งเอเชียแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก

 

ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของ
ชาวสามชุก ชาวสุพรรณ และชาวไทยทุกคน


สภาพอากาศสามชุกวันนี้
http://www.accuweather.com/th/th/sam-chuk/320994/weekend-weather/320994ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว
ตลาดร้อยปีสามชุก อยู่ห่างจากกรุงเทพ 135 ก.ม.
การเดินทางก็สะดวกรวดเร็ว
ใช้เส้นทาง  กรุงเทพ-บางใหญ่-สุพรรณ-สามชุก

ารเดินทาง
โดยรถโดยสาร
มีรถปรับอากาศจาก
สายใต้และหมอชิต
สาย กรุงเทพ-สุพรรณ-ท่าช้าง
บอกลงสามชุก แล้วเดินข้ามสะพาน
ประมาณ 100 เมตร

ารเดินทาง
โดยรถตู้โดยสาร
สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ลงที่ตลาดได้เลย

แผนที่การเดินทาง
แผนที่ตลาด 100 ปีสามชุก
ที่จอดรถตลาดสามชุก


ร้านอาหารใกล้ตลาด
สามชุก คอทเทจ
ร้านกุ้งเป็น
สำราญโอชา
ร้านอาหารบ้านสวน
ดำ ข้าวต้ม
ครัวลูกแม่หยา Boy
หนึ่ง ต้มไส้เนื้อ Boy
เอ็นตุ๋นยาจีน บ้านประตูน้ำ Boy
ภาสกรฟู้ด Boy
เจ้งิ้ว ต้มเลือดหมู Boy
ผัดไทยเจ๊น้อย สามชุก Boy
แซบเว่อร์

อาหารและของฝาก
 กาแฟท่าเรือส่ง
 บะหมี่เจ็กอ้าว (ถ.เลียบนที)
 ข้าวห่อใบบัว (ซอย1)
 เป็ดย่างจ่าเชิด (ซอย1)
 ทองม้วนโบราณ (ถ.เลียบนที)
 ห่อหมกยกหม้อ
 ลูกชิ้นยักษ์ นิสา (ซอย1)
 หมูแดดเดียวเจ๊หลิน
 น้ำพริกหน้าร้านกาแฟท่าเรือส่ง


ที่พัก-รีสอร์ทแนะนำ
สามชุกรีสอร์ท
บ้านสวนรีสอร์ท 
สุรรณภูมิรีสอร์ท
พรรณไม้สายน้ำ โฮมสเตย์
บ้านพันพิศาข์ โฮมสเตย์
บ้านเกษมสุข รีสอร์ท


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอสามชุก


สามชุก ตลาดร้อยปี
วัดสามชุก
ัดลาดสิงห์
ึงระหาร
บ้านโค๊ก
เรือนไทยสาคร โฮมสเตย์
ตลาดปากคลองบางขวาก

วัดท่าประชาสรรค์
วัดทุ่งแฝก
วัดบ้านทึง
วัดบางแอก
ถนนสายดอกไม้ @ สุพรรณบุรี
หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
ต่อวัตถุโบราณ
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
 


ตลาดร้อยปีสามชุก
เปิดขายทุกวัน
ม่มีวันหยุด.....
ปัจจุบัน..มีร้านอาหาร และ ขนมอร่อยๆ ของฝากที่น่าสนใจ ทั้งวันธรรมดา และวันหยุด ช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวนิยม มาเที่ยวชมกันมาก สินค้า-ของกิน จะเยอะมากกว่าวันธรรมดา
ของเริ่มขายกันตั้งแต่ 8.30
เช้าไปจนถึงเย็น
ช่วงที่คนและสินค้า-ของกิน
จะมากเป็นพิเศษ
ตั้งแต่ 10 โมงถึง บ่าย3บ่าย4 โมง

สอบถามข้อมูล
คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์
73 หมู่ 2 ต.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร : 035-571-571
Fax : 035-571-571

http://www.samchuk.in.th
http://www.samchuk.go.th
 

 


Last modified: 30/10/18
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery