โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

 โรงละครแห่งชาติ

 

 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
  
เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไม่อยากให้มองผ่านเลย เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะด้านการแสดง นาฎศิลป์ และการดนตรี เป็นมรดกของคนไทย ที่ควรช่วยกันส่งเสริม ดูแลและเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย..........
   
 
โรงละครแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบ ไม่หวังผลกำไรปัจจุบันมีอยู่รวมทั้งหมดจำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพ) 1 แห่ง และอยู่ในส่วนภูมิภาค 2 แห่ง คือที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา
สอบถามข้อมูล 035-535116


การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561


การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 035-535112, 035-535116, 064-8834484
Facebook โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
Line ID 035535116 และ 0648834484


โปรแกรมการจัดการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2561
 

วันที่ รายการแสดง
เสาร์ที่ 6 มกราคม การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด มหาธรรมมิกราชา
เสาร์ที่ 27 มกราคม การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ -
เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 3 มีนาคม การแสดงละคร เรื่องอิเหนา ตอน ฤทธิ์เทวาปะตาระกาหลา
เสาร์ที่ 31 มีนาคม การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 14 เมษายน -
เสาร์ที่ 28 เมษายน การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด กรรมบถทศกัณฐ์ 
เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 2 มิถุนายน การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด กรรมบถทศกัณฐ์
เสาร์ที่ 30 มิถุนายน การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด กรรมบถทศกัณฐ์
เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม -
เสาร์ที่ 4 สิงหาคม การแสดงละคร เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พรายเพชรพลายบัวออกศึก
เสาร์ที่ 25 สิงหาคม การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 1 กันยายน การแสดงละคร เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พรายเพชรพลายบัวออกศึก
เสาร์ที่ 22 กันยายน การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 6 ตุลาคม การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช
เสาร์ที่ 27 ตุลาคม การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช
เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม
เสาร์ที่ 1 ธันวาคม การแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช
เสาร์ที่ 15 ธันวาคม การแสดง รายการศรีสุขนาฎกรรม

หมายเหตุ *******
เปิดบริการให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการแสดงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
รือ ติดต่อสอบถาม โทร. 035-535116 ในวันและเวลาราชการ

จุดมุ่งหมายเพื่อ
ทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการ ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี แก่ชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ ดูแลโดย..สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบไปด้วย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 และมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2544

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก


โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

 

 

 

 

 

 

 


 


แผนผังที่นั่งชั้นล่างโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี
119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ( ทางหลวงหมายเลข 340 ) ต.สนามชัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 7200

สอบถามข้อมูล 035-535116, 035-535112, 064-8834484

การเดินทาง
จากตัวเมืองสุพรรณไปตามถนนสาย 340 (สุพรรณ-ชัยนาท) ระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
โรงละครจะอยู่ขวามือ ตรงข้ามกับที่ว่าการจังหวัด (ศูนย์ราชการใหม่)

https://www.facebook.com/suphanburi.theatre

ค่าพิกัด GPS 14.518028, 100.131363

 

Last modified: 07/12/18

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other