จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม-รีสอร์ท
ร้านอาหาร
แผนที่
การเดินทาง
อื่นๆ
รวมภาพถ่ายสุพรรณ
 

เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ
ประเพณี - เรื่องน่ารู้
นิทาน - ตำนาน
ไหว้พระเก้าวัด
กิจกรรมสนุกสนาน
ของฝากน่าซื้อ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม-โรงละครฯ
เบอร์โทรศัพท์สำคัญ


 

 

 

 
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
จังหวัดสุพรรณบุรี

  
เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไม่อยากให้มองผ่านเลย เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะด้านการแสดง นาฎศิลป์ และการดนตรี เป็นมรดกของคนไทย ที่ควรช่วยกันส่งเสริม ดูแลและเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย..........
   
 
โรงละครแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบ ไม่หวังผลกำไรปัจจุบันมีอยู่รวมทั้งหมดจำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพ) 1 แห่ง และอยู่ในส่วนภูมิภาค 2 แห่ง คือที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา
  

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก


 

สอบถามข้อมูล 035-535116


รายการแสดงประจำปี 2559


เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สงครามสามอสุรา

ข้อมูลภาพ: สำนักการสังคีต-กรมศิลปากร


เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
การแสดงรายการ ศรีสุขนาฏกรรม
(ยกเลิก)

ติดต่อสำรองที่นั่ง 035-535116 หรือ 085-2627235 (คุณชลธิชา)
Line ID: 035535116
http://www.suphantheatre.com/th/

ขอทราบรายละเอียด ซื้อบัตรเข้าชม / สำรองที่นั่งได้ที่
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
แสดงรอบเวลา 14.00 น. บัตรราคา 80 บาท 60 บาท 40 บาท
นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะบัตร 30 บาท
ติดต่อสอบถาม โทร.
035-535116
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ


พลินเพลงวาน สานเพลงรักษ์ สุนทราภรณ์

เพลินเพลงวาน สานเพลงรักษ์ สุนทราภรณ์ (ยกเลิก)
อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.00 น.

ชมรมอนุรักษ์สองพี่น้อง และชมรมจิตอาสาพาเพลิน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17  ขอเชิญชม การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล เพลินเพลงวาน สานเพลงรักษ์ สุนทราภรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป บัตรราคา 1000 บาท 800 บาท 500 บาท และ 300 บาท รายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
035-535112, 035-542423, 081-8360764 และ 094-0456094


โปรแกรมการจัดการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ รายการแสดง
เสาร์ที่ 16 มกราคม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เสาร์ที่ 30 มกราคม การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 19 มีนาคม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เสาร์ที่ 26 มีนาคม การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 23 เมษายน การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เสาร์ที่ 30 เมษายน การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 21 พฤศภาคม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง
เสาร์ที่ 28 พฤศภาคม การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 18 มิถุนายน การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สงครามสามอสุรา
เสาร์ที่ 25 มิถุนายน การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สงครามสามอสุรา
เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 20 สิงหาคม โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สงครามสามอสุรา (ชมฟรี !!!!)
เสาร์ที่ 27 สิงหาคม การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 17 กันยายน การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สงครามสามอสุรา
เสาร์ที่ 24 กันยายน การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 15 ตุลาคม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สงครามสามอสุรา
เสาร์ที่ 29 ตุลาคม การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สงครามสามอสุรา
เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม
เสาร์ที่ 17 ธันวาคม ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ
เสาร์ที่ 24 ธันวาคม ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ
หมายเหตุ *******
วันเสาร์
-วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน และวันอื่นๆ เปิดบริการให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการแสดงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
รือ ติดต่อสอบถาม โทร. 035-535116 ในวันและเวลาราชการ
 


จุดมุ่งหมายเพื่อ

ทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการ ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี แก่ชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ ดูแลโดย..สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง
สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบไปด้วย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543
และมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม
2544
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

https://www.facebook.com/suphanburi.theatre

ค่าพิกัด GPS 14.518028, 100.131363

 สอบถามข้อมูล

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร
จังหวัดสุพรรณบุรี
119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท
( ทางหลวงหมายเลข 340 )
ต.สนามชัย อ.เมืองฯ
จ.สุพรรณบุรี 7200
โทรศัพท์
035-535 116
โทรสาร 035-535 11
2
(ในเวลาราชการ)

การเดินทาง
จากตัวเมืองสุพรรณไปตามถนนสาย 340 (สุพรรณ-ชัยนาท)
ระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
โรงละครจะอยู่ขวามือ ตรงข้ามกับที่ว่าการจังหวัด (ศูนย์ราชการใหม่)


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง


อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ

ระลึกถึง
ครูแจ้ง คล้ายสีทอง


ข่าวศิลปินโขนกรมศิลป

 


 


Last modified: 21/10/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery