จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ไหว้พระ 5 วัด


 

 

 

 

 
ไหว้พระ 5 วัด
ตามเส้นทางศึกยุทธหัตถี

 
 เส้นทางประวัติศาสตร์ตามตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรีฑาทัพ  "เนินสางบัญชี (วัดสำประซิว) ทุ่งปลูกบัวขอขมา (วัดปู่บัว ) เนินประดับยศเลื่อนชั้น (วัดโพธิ์เจริญ) สถานที่ฌาปนกิจบรรพบุรุษไทย (วัดวรจันทร์) และสถานที่บรรจุเถ้าอัฐิบรรพบุรุษไทย (วัดสนามชัย) นี่คืออีกมุมมองเส้นทางประวัติศาสตร์ฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีนเมืองสุพรรณบุรีด้านทิศตะวันออก

วัดสำปะซิว
มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานต่อๆกันมาว่า เดิมสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ ที่กองทัพไทย ใน “ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” ได้มาหยุดพักรบ เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพว่า มีจำนวนทหารที่สูญหายจากการทำศึกเท่าใด และมีจำนวนทหารเหลืออยู่เท่าใด ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “ สางบัญชี “ จึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “ วัดสางบัญชี “ เนื่องจากสาเหตุอันใดไม่ทราบ ได้ทำให้การเรียกชื่อวัดแห่งนี้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม จากชื่อว่า “ วัดสางบัญชี “ เป็น “ วัดสำปะซิว “ มาจนถึงทุกวันนี้

วัดปู่บัว
เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดปลูกบัว” ต่อมามีการเรียกผิดเพี้ยนเสียง เป็นชื่อว่า “วัดปู่บัว” แต่จากโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ ซึ่งได้แก่ เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมที่สร้างซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างช้า แต่เนื่องจากหลักฐานซึ่งเคยมีการสำรวจพบชิ้นส่วนเตาเผาภาชนะดินเผาโบราณ และเศษภาชนะต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ทำให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณที่เป็นวัดปู่บัว และบริเวณโดยรอบน่าจะเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนในสมัยโบราณ ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ลงมาเป็นอย่างน้อย

วัดโพธิ์เจริญ
เป็นวัดหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์ ตามตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่ากันว่าเป็นสถานที่ประดับยศเลื่อนชั้น ของเหล่าทหารที่เข้าร่วมสู้รบ สงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2134

วัดวรจันทร์
  
เล่ากันต่อๆมาว่าเมื่อหลายร้อยปี บริเวณนี้เป็นค่ายพักทหาร ที่พักช้างศึก ของกองทัพพระนเรศวรมหาราช และเป็นที่ฝังศพเชลยพม่าจำนวนนับไม่ถ้วน.... ภายในวัดเป็นสถานที่ตั้งของ เจดีย์จุฬามณีย์ เป็นเจดีย์ที่มีความงดงาม และไม่เหมือนเจดีย์โดยทั่วไป มีฐานกว้างเท่ากัน 4 ด้าน ประกอบกับมีเจดีย์เล็กๆ รอบทุกด้านองค์ พระเจดีย์จุฬามีณีย์เป็นสีขาวสูงใหญ่ ภายในเจดีย์หล่อด้วยทองเหลือง รวมเจดีย์ที่อยู่รอบๆ พระเจดีย์จุฬามณีย์ จำนวน 30 องค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2456

วัดสนามชัย
ปัจจุบันเป็นวัดร้าง เหลือแต่ซากเจดีย์ ทางด้านเหนือเพียงซีกเดียว ซากเจดีย์นี้ใหญ่โตมาก ประมาณว่าถ้าหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะมีความสูงประมาณ 70-80 เมตร เมื่อต้นปี พ.ศ. 2505 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งองค์เจดีย์เพื่อหาโบราณวัตถุ แต่ไม่ ปรากฏว่าพบอะไร คงเป็นเพราะได้ถูกคนลักลอบขุดค้นไปหมดเมื่อหลายปีมาแล้ว เพียงแต่พบอัฐิธาตุของคน ซึ่งสันนิษฐานไว้ทางหนึ่งว่า เป็นอัฐิของทหารนักรบโบราณที่เสียชีวิตในสงคราม

แผนที่  เส้นทางประวัติศาสตร์ตามตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรีฑาทัพ

 สอบถามข้อมูล
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4

แผนที่ไปวัดในตัวเมือง


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง

อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว


แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ

 


โปรแกรมที่น่าสนใจ

ล่องแม่น้ำสุพรรณ


 

วันเดียวเที่ยวสุพรรณ

 


Last modified: 02/12/14
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery