จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi

อุทยานแห่งชาติ พุเตย

ต้นเซียงยักษ์ บ้านกกเต็น